Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De coalitie van MAN, PNP, PAR en PS wil gratis internet op alle scholen. En airconditioning in alle klaslokalen. ,,Ons klimaat maakt het voor leerlingen vrijwel onmogelijk om zich na 10.00 uur ’s ochtends te concentreren. Bovendien worden leerlingen afgeleid door druk wegverkeer.”


internet scholenDit staat te lezen in het conceptregeerakkoord, in het hoofdstuk Onderwijs. Hoewel het om een voorlopig akkoord gaat, is het niet te verwachten dat de definitieve versie veel zal afwijken. De coalitie wil extra aandacht voor onderwijs, in antwoord op de teloorgang van de samenleving. Volgens de vier partijen heeft het gezin als hoeksteen van de samenleving aan waarde verloren en zijn wijken erop achteruitgegaan. ,,Overal is voelbaar dat waarden en normen verdwijnen”, aldus de coalitie.
De ontwikkeling van een individu, zo stelt de coalitie, vormt de basis voor de ontwikkeling van een volk. Dit betekent dat iedereen moet kunnen lezen en schrijven, inclusief immigranten die illegaal in het land verblijven, zo stellen de ondertekenaars van het voorlopig akkoord. Het alfabetiseringsprogramma moet worden voortgezet. De Openbare Bibliotheek is toe aan modernisering, en de Bibliobus zou vaker moeten rijden. De coalitie wil grootschalige promotie van de bibliotheek en lezen in het algemeen. ,,Onze bibliotheek moet een informatie- en vormingscentrum worden. We moeten het technisch mogelijk maken dat alle scholen in Curaçao ongelimiteerd toegang hebben tot onze Nationale Bibliotheek en tot alle bibliotheken in de wereld.”
Van essentieel belang voor het onderwijs is dat het tekort aan leerkrachten wordt aangevuld. Ook wil de coalitie intensivering van de onderwijsinspectie. Het aloude probleem van drop-outs moet worden aangepakt. De coalitie wil de interesse voor het onderwijs vergroten door meer aandacht voor de historie en cultuur van Curaçao. ,,Ten behoeve van de ontwikkeling van onze eigenwaarde en zelfrespect. Meer verantwoordelijkheidsbesef zal leiden tot meer waardering voor onze eigen ontwikkeling en successen, versterking van onze eigen identiteit en hernieuwd respect voor waarden en normen.” Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de media, aldus de coalitie. Het beoogde kabinet-Koeiman wil algehele digitalisering van het onderwijs, middels gratis internet op alle scholen, en wil tevens af van alle belasting op lesmateriaal en nieuwe inventaris voor scholen. De nadruk ligt op vrije en gratis toegang tot het onderwijs.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).