Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Het wrakingsverzoek dat oud-premier Gerrit Schotte (MFK) middels raadsman Douwe Boersema heeft ingediend tegen rechter Peter van Schilfgaarde is door het Hof afgewezen. De uitspraak, gedateerd 14 oktober 2016, is in handen van deze krant.
Op 26 augustus van dit jaar heeft het Openbaar Ministerie een verzoek bij het Hof ingediend dat er in de kern toe strekt dat het Hof zal bepalen dat het onderzoeksverslag blijk geeft van wanbeleid bij overheidsbedrijven Aqualectra, Curoil en Refineria di Kòrsou en de daarvoor verantwoordelijken zal aanwijzen. De rechter tegen wie Schotte een wrakingsverzoek heeft ingediend - Van Schilfgaarde - oordeelt in de Hofcombinatie over dit verzoek van het OM. Schotte wilde deze rechter wraken omdat hij adviseur is geweest bij het aanpassen van de modelstatuten bij de overheids-nv’s en in een memorandum in april 2011 heeft geoordeeld dat de aanpassing juridisch te verdedigen is.
Boersema is van mening dat Van Schilfgaarde geen oordeel kan vellen over de modelstatuten en de rol van Schotte hierin, nu hij hier zelf adviseur in is geweest. ,,Omdat de modelstatuten onderdeel uitmaken van het geding ben ik van mening dat Van Schilfgaarde geen onderdeel kan uitmaken van de rechters die gaan oordelen over het vaststellen van wanbeleid”, zo liet de raadsman van Schotte eerder tegenover deze krant weten.
In haar uitspraak concludeert het Hof als volgt: ,,De conclusie van het voorgaande is dat het enkele feit dat de rechter ter zake van de modelstatuten heeft geadviseerd dat tegen het één en ander geen juridische bezwaren bestaan, onvoldoende is om de vrees voor vooringenomenheid objectief te rechtvaardigen. Derhalve moet worden geoordeeld dat ten aanzien van de rechter geen feiten of omstandigheden zijn komen vast te staan waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Het verzoek tot wraking van de rechter komt daarom niet voor toewijzing in aanmerking.”

schotte


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).