Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering wil onder andere vis, groenten en fruit vrijstellen van invoerrechten, waarmee niet alleen lastenverlichting (‘koopkrachtverruiming’) maar ook de sociale ontwikkeling - ‘in het bijzonder voor de lagere inkomens’ - positief worden beïnvloed.

groentenenfruit
Dit blijkt uit een schrijven van minister José Jardim van Financiën aan de Staten. Lastenverlichting kan nu wel, zo blijkt uit zijn brief, anders dan eind 2012 toen de regering-Schotte (MFK) naar huis werd gestuurd. Vier jaar geleden was sprake van een dreigend sterk oplopend tekort van de publieke sector van circa 5,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013 naar zo’n 8,4 procent in 2016 - als niet zou worden ingegrepen.
De situatie was zelfs zo ernstig dat bij ongewijzigd beleid de sociale verplichtingen, zoals de ouderdomsvoorzieningen (AOV) en medisch zorg, acuut in het gedrang zouden komen al vanaf augustus september 2013. Hoewel toen ook al maatregelen waren genomen om de negatieve sociaaleconomische effecten van het bezuinigingsbeleid op te vangen, komt Jardim met aanvullingen.
Zoals de vrijstelling, dus 0 procent, van invoerrechten op enkele levensmiddelen. Deze wijziging is in voorbereiding, maar het verdient volgens de regering aanbeveling dat deze wijziging al per 1 januari 2017 wordt doorgevoerd. ,,Daar staat tegenover dat producten welke suiker bevatten en dus ongewenste gevolgen hebben voor de publieke gezondheid aan een accijns zullen worden onderworpen.”
In de ontwerpbegroting 2017, zoals op 13 september 2016 bij de Staten ingediend en waarover het Antilliaans Dagblad al uitvoerig publiceerde, is reeds meerjarig hiermee rekening gehouden. Hiervoor is in 2017 circa 2 miljoen uitgetrokken welk bedrag in 2019 oploopt tot ongeveer 7 miljoen.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).