Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De stichting Caribbean Research & Management of Biodiversity (Carmabi) krijgt een bijdrage van het Wereld Natuur Fonds (WNF) voor een onderzoek naar de mogelijkheid om een deel van Oostpunt te ontwikkelen tot een ‘nieuw terrestrisch en marien park’.

oostpunt

Het is een van de zeven innovatieve natuurbeschermingsprojecten ‘die samen ruim 50.000 euro subsidie hebben gekregen uit het INNO-fonds’, zo meldt het WNF op zijn website. Om hoeveel geld het precies gaat, kon Carmabi-directeur Paul Stokkermans gisteren niet zeggen behalve dat het om ‘een kleine som geld gaat van ongeveer 4.000 euro’. Carmabi wil voorkomen dat het waardevolle rif voor de zuidkust van Oostpunt verloren gaat door toeristische ontwikkelingen. Het onderzoek is bedoeld om een oplossing te vinden die voor alle partijen interessant is, dus ook voor eigenaar Maal en de Curaçaose overheid. ,,Een win-win”, zegt directeur Paul Stokkermans. ,,We denken bijvoorbeeld aan een donor die geld beschikbaar stelt onder voorwaarde dat het kwetsbare deel van Oostpunt niet bebouwd wordt en beschermd blijft.”
De stichting verzet zich, samen met andere milieuorganisaties tegen wijzigingen van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) wat betreft de bestemming van een deel van Oostpunt. Na in mei zonder succes een beroep te hebben gedaan op de Landsverordening administratieve rechtspraak, overweegt de stichting een civiele procedure aan te spannen tegen de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en de familie Maal. Maar dan al laat advocaat Sandra in ’t Veld weten dat ‘als Carmabi zich enigszins verzekerd kan voelen van een duurzame ontwikkeling waarbij terdege rekening wordt gehouden met het milieu, dan gaat de instelling langdurige rechtszaken uit de weg’.
,,Wij zijn niet tegen de ontwikkeling van Oostpunt”, benadrukt Stokkermans. ,,Maar het gebied zuidelijk van de plek waar het water zich scheidt in een noordelijke en zuidelijke stroming moet je sparen. Daar moet je niet bouwen.” Want net daar voor het zuidelijk deel van Oostpunt ligt de beste broedkamer van het Curaçaose rif. Daar krijgen de poliepen die het koraal vormen hun baby’s. Die stromen van oost naar west en hechten zich ergens langs de zuidkust van het eiland op de zeebodem en vormen het prille, kleine begin van een nieuw koraal. ,,Vooral Oostpunt produceert veel baby’s van goede kwaliteit”, zegt Stokkermans. ,,Als dat verloren gaat of beschadigd wordt heeft dat gevolgen voor de hele zuidkust van het eiland, voor het rif, voor de visserij en natuurlijk voor het duiktoerisme. Bovendien beschermt het koraalrif met zijn driedimensionale structuur de kust en bebouwing. Het breekt de golven.” Stokkermans beseft dat juist dat zuidelijke deel van Oostpunt zich leent voor projectontwikkeling. ,,Je kunt daar wel een hotel of appartementen bouwen, maar dan meer landinwaarts. Dan moeten de gasten met shuttles naar de zee worden gebracht.”
Het INNO-fonds van het WNF bestaat sinds 2005. ,,Per jaar is 100.000 euro beschikbaar voor kleinschalige innovatieve start-ups binnen of buiten Nederland”, aldus de website. In december dit jaar wordt de tweede helft van de subsidie toegekend aan projecten waarvoor een aanvraag is ingediend.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).