Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De kosten voor de basisverzekering ziektekosten (bvz) zijn vorig jaar gedaald tot 3.267 gulden per verzekerde. bvzMaar het fonds voor de ouderdomsuitkering AOV blijft hoog. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), dat is aangeboden aan minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). In 2014 waren de medische kosten per bvz-verzekerde nog 3.498 gulden.
In 2015 zijn 18.000 ambtenaren en daarmee gelijkgestelde werknemers toegetreden tot de bvz. Het premie-inkomen nam dan ook fors toe tot 214,2 miljoen gulden (in 2014 was dit 178,8 miljoen), terwijl de kosten per verzekerde dus daalden. Er bleef een tekort over van 0,5 miljoen gulden tegenover een tekort van 31,4 miljoen in 2014.
Op basis van de maandrapportage van de SVB over augustus 2015 werd nog uitgegaan van een tekort van 0,1 miljoen gulden. Dit is dus iets hoger uitgekomen. Er is vorig jaar 454,4 miljoen gulden uitgegeven aan ziektekosten. Dit is 3,5 miljoen meer dan in 2014. Het aantal verzekerden steeg veel sterker, van 132.498 naar 150.704. Het land droeg 261 miljoen gulden bij aan de bvz, vergeleken met 244 miljoen in 2014.
Het fonds voor de bijzondere ziektekosten (AVBZ) behaalde een overschot van 14 miljoen gulden in 2015. Volgens de SVB komt dit mede doordat eerder gereserveerde voorzieningen zijn vrijgevallen. Voor de AVBZ worden vooral met zorginstellingen budgetovereenkomsten gesloten. In 2015 waren de kosten 75,8 miljoen gulden, dat is 0,7 miljoen meer dan in 2014. De premie-inkomsten daalden van 66,2 miljoen naar 64,3 miljoen gulden.
Bij de ziekte- en ongevallenkosten (ZV/OV) daalde het tekort naar 1,2 miljoen gulden, in 2014 was dat 5,7 miljoen. Aan ziekengeld is er 32,8 miljoen gulden uitgekeerd tegenover 32,2 miljoen in 2014.
De fondsen voor de AOV en weduwen- en wezenuitkering (AWW) vertoonden een gezamenlijk tekort van 99 miljoen gulden over 2015. De vergrijzing speelt daarin een belangrijke rol. De SVB verwacht een verbetering van het resultaat nu de AOV-gerechtigde leeftijd per maart 2016 definitief is verhoogd naar 65 jaar. Aan de overgangsregeling komt daarmee een einde. De premieopbrengsten zullen aanzienlijk stijgen, maar er zullen nog steeds tekorten blijven, verwacht de SVB.
In 2015 waren de premiebaten van het AOV- en het AWW-fonds ruim 10 miljoen gulden lager: 326,5 miljoen voor AOV (een jaar eerder 336,9 miljoen) en 21,8 miljoen voor AWW (22,5 miljoen in 2014).
Het aantal AOV-trekkers per 31 december 2015 was 54.009 personen, ruim duizend meer dan in 2014 (52.928). Het aantal mensen met een AWW-uitkering was eind 2015, 3.035 personen (2.966 in 2014).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).