Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad – De Rotary Curaçao Scholarship Program viert haar eerste lustrum met drie afgestudeerde studenten en vijf overgangers uit een groep van acht.

rotary

Volgend jaar volgen nog eens twee vwo-afgestudeerden. Nikisha Short, Jesmelys Angelista en Richantely Anita behaalden hun havodiploma en gaan op Curaçao verder studeren of zetten hun studie voort in het buitenland.
De Rotary Curaçao Scholarship Program is vijf jaar geleden opgestart en begeleidt geselecteerde minderbedeelde studenten gedurende hun hele middelbare schooltraject tot het behalen van hun diploma. Het programma onder begeleiding van een groep Rotarians behelst het bekostigen van de studiekosten en schoolmateriaal, transport van school naar naschoolse opvang met bijles en consumptie. Momenteel worden tijdens de vakantie nieuwe studenten geselecteerd via de verschillende schoolbesturen en sociale instituten.
De fondsen voor ‘Adopt-A-Student’ worden jaarlijks verzameld door vrijwillige donaties van Rotarians, de Rotary Foundation, particulieren en particuliere bedrijven en andere sociale instituten en instellingen. Met een minimale particuliere bijdrage van 350 gulden per jaar, oftewel 30 gulden per maand, kan Rotary Curaçao Scholarship Program meerdere studenten bijstaan in hun studie.
Donaties voor het Rotary Curaçao Scholarship zijn mogelijk op MCB-rekeningnummer 152.193.04.
Neem voor meer informatie contact op met de Rotary Club Curaçao via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).