Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Ennia zet grote vraagtekens bij de artikelenserie gisteren in Het Financieele Dagblad. Volgens ceo Ralph Palm is veel uit de context gehaald en zijn diverse ‘feiten’ niet correct.

ennia

,,Er is geen sprake van dat verzekeraar Ennia is ‘leeggetrokken’,” zegt hij verwijzend naar de FD-kop, die gisteren en ook vandaag nog het gesprek van de dag is.
,,Zo is bijvoorbeeld hetgeen gesteld wordt over Mullet Bay feitelijk onjuist”, heeft de verzekeringsmaatschappij intussen ook aan relaties laten weten. Palm licht toe: ,,Geschreven wordt dat de heer Hushang Ansary (met de Amerikaanse Parman Capital Group eigenaar van Ennia, red.) Mullet Bay op Sint Maarten aan Ennia heeft verkocht. Dat is niet de waarheid. Mullet Bay betrof een kapitaalstorting van Ansary, nodig omdat het eigen vermogen onder de vorige eigenaar (Delta Lloyd, red.) praktisch negatief was. Mullet Bay is ingebracht voor 571 miljoen gulden en nu getaxeerd op 771 miljoen. Ansary heeft voor die kapitaalstorting niets terugontvangen.”
De bewering dat Ennia door Ansary zou zijn ‘uitgehold’ noemt de directie daarom ‘absurd’. Eerder is het tegendeel het geval, zegt de ceo wijzend op de stijging van de reserves en de waarde. FD baseert zich op een vertrouwelijk rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) van 1 juni 2015, waarin zou staan dat de verzekeraar te veel afhankelijk is van één crediteur (lees: Ansary) en dat er risico’s kleven aan ‘de significante en ondoorzichtige onderlinge posities binnen de groep’.
In een onmiddellijke reactie gericht aan de klanten stelt Ennia de publicatie in FD te ‘betreuren’. Vooral wil de financiële instelling duidelijk maken dat cliënten niets te vrezen hebben: ,,Ennia is een professionele verzekeraar die al 68 jaar op de Antillen is gevestigd. Sinds de overname van Delta Lloyd door de Ansary-groep in 2005, is het eigen vermogen gegroeid van 31,5 miljoen gulden (in de boeken, maar een groot deel ervan werd niet geaccepteerd door de toenmalige toezichthouder de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA), waardoor het vermogen de facto negatief zou zijn geweest) naar een vermogen van bijna 269 miljoen per eind 2015. De totale activa zijn toegenomen van 909 miljoen in 2005 naar een balanstotaal van circa 2,1 miljard per eind 2015. De verplichte voorzieningen die moeten worden aangehouden om de belangen van de polishouders te allen tijde te garanderen zijn gestegen van 790 miljoen in 2005 naar 1,7 miljard per ultimo 2015.”
FD pakte vrijdag groot uit over Ennia met koppen als ‘Antilliaanse verzekeraar leeggetrokken’, ‘Balletje-balletje op de Antillen met reserves van verzekeraar Ennia’ en ‘Spin in het Antilliaans web verschijnt in het vizier van DNB’, doelend op Ansary. En ook de Centrale Bank CBCS blijft niet onvermeld: ‘DNB hekelt integriteit centrale bank Curaçao’. De CBCS heeft gisteren gemeld dat de berichtgeving is ‘doorspekt met weerlegbare, feitelijke onjuistheden’.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).