Van een onzer verslaggeefsters

Willemstad - Met een laatste reactie op de commotie die is ontstaan na het nieuws van het vertrek van The Curaçao Winery waarbij de oogst mogelijk verloren zou gaan, is voor Curaçao Airport Partners (CAP) de zaak afgedaan.

winery
In een nieuwe persverklaring - naar eigen zeggen hun laatste in verband met deze kwestie - houdt CAP voet bij stuk dat de afspraak met de Winery van tijdelijke aard was. ,,De directie van CAP vindt het betreurenswaardig dat wij nu in een negatief daglicht worden geplaatst wegens de beëindiging van de overeenkomst en hierdoor wederom genoodzaakt zijn te bewijzen dat er vanuit de zijde van CAP altijd steun en samenwerking is geweest voor het project.”
Volgens CAP heeft het project op Hato volledige medewerking gekregen van CAP en bovendien gebruik mogen maken van drie hectare land, alsook gratis watergebruik. ,,Alles ten behoeve van ondersteuning van het testproject dat van grote economische waarde voor Curaçao zou kunnen zijn.”
Net als in een eerdere reactie stelt CAP dat met The Winery middels mailcommunicatie is afgesproken dat het bedrijf tijdelijk gebruik zou kunnen maken van het terrein te Hato. ,,CAP heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat langetermijnhuur van het luchthaventerrein onmogelijk was vanwege de geplande luchtvaartontwikkelingen aldaar”, aldus CAP. ,,Desondanks wilde The Winery toch gebruik maken van het terrein.”
CAP verwijst naar een e-mail van The Winery aan CAP gedateerd 2 april 2014 en citeert: ,,Possible airport development may put the Curacao Winery at risk, a risk which it is willing to consider to a certain degree.” In de mail die door The Winery naar CAP is gestuurd biedt The Winery twee alternatieve scenario’s, te weten: het kosteloos leasen van het land door Curaçao Winery voor onbepaalde tijd waarbij CAP de leaseovereenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van 18 maanden mag opzeggen, of het leasen van het stuk terrein voor de periode van vijf jaar tegen marktwaarde waarbij Curaçao Winery de optie wordt geboden de overeenkomst met nog eens vijf jaar te verlengen, hetgeen vervolgens door CAP moet worden goedgekeurd. Bij dit scenario zou CAP de overeenkomst aan het einde van de gestelde periode kunnen beëindigen, doch met een opzegtermijn van twaalf maanden.
,,In onze reactie, in een mail van 3 april 2014, heeft CAP aangeboden akkoord te gaan met het eerste scenario, doch met de aanpassing van een opzegtermijn van twaalf maanden. In een reactie bedankte The Winery diezelfde dag nog voor de positieve reactie van CAP en stelde dat de eerste optie te doen was, inclusief de twaalf maanden opzegtermijn”, zo stelt CAP, die vervolgens aangeeft The Winery in november 2015 – acht maanden geleden – te hebben laten weten het land nodig te zullen hebben voor luchthavenontwikkelingen. ,,Na een meeting met The Winery heeft CAP op verzoek van The Winery het opzegtermijn verlengd, hierbij rekening houdend met de oogst. ,,Opgemerkt dient te worden dat CAP The Winery ook in contact heeft gebracht met eigenaren van voor gebruik geschikte grond”, zo stelt CAP tot slot.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).