Missie Internationaal Monetair Fonds wil einde periode ‘glansloze groei’
Van een onzer verslaggevers
Philipsburg/Willemstad - Het International Monetair Fonds (IMF) voorziet middellangetermijngroei van 0,9 procent voor Curaçao en 1,3 procent voor Sint Maarten. Er zijn echter wel ‘downside risks’; in het geval van Curaçao is dat vooral buurland Venezuela, de belangrijkste handelspartner.

IMF

Het Antilliaans Dagblad beschikt over deze informatie nadat gisteren op Sint Maarten een presentatie werd verzorgd van de voorlopige bevindingen van de missie van het IMF, dat de afgelopen weken zowel Philipsburg als Willemstad bezocht. Later vandaag volgt een persconferentie op Curaçao.
De economische activiteiten op het grootste eiland van de monetaire unie kunnen verstoord raken door de ontwikkelingen in Venezuela, belangrijk voor de raffinaderij, maar ook de financiële dienstverlening, handel (inclusief de vrije zone) en toeristenstromen.
Terwijl op korte termijn de adequate reserves - momenteel goed voor ruim zes maanden import, aldus het IMF - als stootkussen de impact van verminderde handel en toerisme kunnen opvangen, is op langere termijn wel meer export nodig om de inkomsten en reserves op peil te houden. Daarom adviseert het IMF in het kader van de Artikel IV-Consultatie om vooral structurele hervormingen door te voeren.
De meeste hiervan staan al jaren op het lijstje van het IMF, zoals het veel meer flexibel maken van de arbeidsmarkt met beter opgeleide werknemers. Het team onder leiding van missieleider Arnold McIntyre heeft met instemming kennisgenomen van het National Development Plan 2015-2030, maar wil meer focus op het concurrerend maken van het eiland. De aanpak van de ‘restrictieve’ Ontslagwet en de bescherming van werk door middel van werkvergunningen (voor buitenlandse arbeidskrachten) is een vereiste.
Het IMF adviseert Curaçao ook om de op zich relatief lage en beheersbare schuldquote tussen 2017 en 2019 te reduceren tot 40 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en stelt concreet voor deze met 1,5 procent bbp terug te brengen. Dat kan door verhoogde belastingcompliance (0,5 procent); het terugdringen van overheidspersoneelsuitgaven (0,4 procent); en het beter in de hand houden van zorgkosten (0,6 procent).
Het inkomen per capita is hoog en op het niveau van landen met hoge inkomens. Ook stelt het IMF tevreden vast dat het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans terugloopt tot 10,9 procent en dat de overheidsfinanciën in de pas lopen. Maar het kan beter. De eilanden moeten de ‘glansloze groei’ (lackluster growth) en hoge werkloosheid met kracht te lijf te gaan. Zo stelt de missie, die donderdag terugkeert naar Washington.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).