Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Curaçao Footprint Foundation en andere natuurliefhebbers hebben op verschillende plekken op Curaçao broedactiviteit van zeevogels geconfirmeerd.

stern

Nadat de organisatie twee weken geleden in de media een waarschuwing uitte voor de start van het broedseizoen voor zeevogels als sterns en lachmeeuwen, zijn er in verschillende natuurgebieden nestelende vogels geconstateerd.
Zo zijn in de zoutpannen van Boka Samí nestelende steltkluten of makamba’s gespot en nestelt er ook een grote groep visdiefjes (common tern). In het gebied bij Rif te Mundu Nobo zijn parende koningssterns waargenomen en er zijn ook sterns gespot bij de eilanden in de zoutpannen van Jan Thiel. Daarvan is nog niet duidelijk om welke soort sterns het gaat.
Ook bij Shete Boka zijn nestelende sterns waargenomen die duidelijk agressief gedrag vertonen bij het te dicht naderen van de locatie. Het gaat hier om de Amerikaanse dwergstern. Vervolgens broeden er verschillende watervogels rondom de saliña bij Daaibooi en zijn er broedende Amerikaanse scholeksters en Amerikaanse dwergsterns gespot op het Barrièrerif bij Fuik.
De stichting dringt aan op zorgvuldig gebruik van deze natuurgebieden en vraagt iedereen die met honden wandelt deze gebieden voorlopig niet te bezoeken en honden in ieder geval aan de lijn te houden. Ook wandelaars dienen uiterst voorzichtig te zijn omdat de nesten, die op de kale ondergrond liggen, nauwelijks te zien zijn en eieren gemakkelijk kapot getrapt kunnen worden.
De stichting vraag recreanten om eventuele informatie over broedende zeevogels te mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of te delen via de Facebookpagina’s Caribbean Footprint of Bird Watching Curaçao.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).