Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Land Curaçao moet het lokale bedrijf Tao een achterstallige schuld betalen daterend uit 2012, in de periode dat kabinet-Schotte nog in Fòrti zat, voor de productie van zes afleveringen van informatieve filmpjes, gemaakt voor en over het ministerie van Financiën. Jamaloodin
Op dat moment was George ‘Jorge’ Jamaloodin voor MFK de bewindsman van Financiën. Vijf van de zes filmpjes zijn via TeleCuraçao uitgezonden onder de titel ‘Logranan di ministerio di Finansa’ (Resultaten van het ministerie van Financiën). Het verschuldigde bedrag moet betaald worden aan het incassobureau Blue Factor, dat namens Tao Curaçao de rechtszaak aanspande.
In het op internet gepubliceerde en onlangs uitgesproken vonnis, wordt geen totaal verschuldigd bedrag genoemd; wel dat het Land ook de kosten voor de rechtszaak moet voldoen van ruim 6.300 gulden.
Tao heeft gesteld dat er een overeenkomst tot stand was gekomen op initiatief van de toenmalige minister, dat er besprekingen hadden plaatsgevonden en er sprake was van voorlichting van het publiek over het ministerie van Financiën. Eind september 2012 werd de regering Schotte - die geen parlementaire meerderheid meer had, maar niet wilde wijken - vervangen door het interim-kabinet-Betrian met José Jardim als nieuwe bewindsman van Financiën.
Het Land is niet tot betaling overgegaan, omdat er geen overeenkomst tot stand zou zijn gekomen. In de getekende ‘general agreement’ zou het Land niet als contractpartij opgenomen zijn; er ontbreekt een machtigingsbesluit van het Land; er is geen bestelbon overlegd waaruit de gunning van de opdracht blijkt en, zo wordt tot slot door het Land aangevoerd: ,,De general agreement dateert van 31 juli 2012, terwijl het Land op 13 juli 2012 een aanwijzing van de Rijksministerraad heeft gekregen, op grond waarvan het haar verboden was nieuwe verplichtingen ten laste van de begroting van het Land aan te gaan.”
Het Land voert daarom aan: ,,Ook op grond hiervan had het voor Tao duidelijk moeten zijn dat de minister namens het Land geen rechtsgeldige overeenkomst kon sluiten. Tao had kunnen weten dat er in juli 2012 geen rechtsgeldige overeenkomst met het Land tot stand is gekomen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).