Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Bij een effectieve bestrijding van de criminaliteit is een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid, onderling vertrouwen, urgentie en ‘wij-denken’ essentieel. OmDat waren de woorden van hoofdofficier van justitie, Heiko de Jong, gisteren bij de opening van de conferentie ‘Top C Tur wowo riba bo’ in het Renaissance.
De Jong gaf aan dat de criminaliteit op Curaçao zorgwekkende vormen heeft aangenomen en een remmend effect heeft op de nationale ontwikkeling. ,,Het feit dat voor sommige jongeren op ons eiland misdaad kennelijk loont en dat diezelfde misdaad ze misschien ook wel gevangen houdt in een vicieuze cirkel, is een buitengewoon trieste constatering”, aldus de hoofdofficier. ,,Onze samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat criminaliteit adequaat wordt bestreden. Daarvoor zijn effectieve interventies nodig die zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en de samenleving als geheel.”
Het strafrecht draagt hieraan bij door correctie en afkeuring van crimineel gedrag en herstel van de geleden schade. ,,Dit instrument is echter repressief van aard; per definitie ‘achteraf’ en daardoor slechts beperkt effectief in het voorkomen van criminaliteit. De verwachtingen ten aanzien van strafrechtelijk ingrijpen alleen, mogen dan ook niet te hoog zijn. Het strafrecht is niet in staat alle veiligheidsproblemen op te lossen”, zo stelt De Jong.
Daarom moet volgens het Openbaar Ministerie (OM) het overleg en de samenwerking met partners gezocht worden, om tot gezamenlijke interventie- en preventiestrategieën te komen. Het OM ziet daar voor zichzelf een aanjagende rol weggelegd. ,,De ambitie van het OM is het leveren van een effectieve bijdrage aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Om dit te bereiken zullen we gezamenlijk een integrale aanpak moeten ontwikkelen. Het gaat om een gezamenlijk willen en handelen. Het motto van het OM luidt in 2016: Union ta hasi forsa (samen staan we sterk, red.). En dat is ook precies wat we willen bereiken met het Top C-project”, aldus De Jong.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).