Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Sitek heeft minister Irene Dick (PS) in een brief een deadline gesteld.

SitekVoor 10.00 uur vandaag wil de onderwijsvakbond een serieuze toezegging over de aanpak van de problemen in het onderwijs. Te beginnen met de acht punten die in de algemene ledenvergadering zijn aangenomen. Pas dan gaan de sinds gisteren stakende onderwijzers weer aan het werk, aldus Darius ‘Lio’ Plantijn, voorzitter van Sitek. Dit meldde Plantijn in een confrontatie met minister Dick van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) na afloop van een door haar ministerie belegde persconferentie. Een groep stakende onderwijzers was naar Fòrti gewandeld om een brief aan te bieden aan minister-president Ben Whiteman. Minister Dick was daar niet aanwezig, verklaarde zij in een persconferentie. ,,Ik weet ook niet waarom men mij daar kwam zoeken, we hebben daar nog nooit overlegd of vergaderd”, aldus Dick.

De bewindsvrouw gaf aan dat ze niet begreep wat het issue van Sitek was. ,,We hebben Sitek uitgenodigd voor een overleg vorige week woensdag, maar ze zijn niet op komen dagen en hebben ook niet afgezegd. Ik heb begrepen dat het tijdstip hen uitkwam en dat ik niet in mijn vrije tijd wilde werken. Onzin. Iedereen weet dat ministers heel veel uren maken en werk mee naar huis nemen.” De minister stelt dat er altijd ruimte is aan de tafel bij het overleg met STSK, de vakbond voor niet-onderwijzend onderwijspersoneel. ,,Wij hebben Sitek meermalen uitgenodigd, samen met de STSK maar Sitek wil niet met STSK erbij vergaderen. En wij willen niet tweemaal over hetzelfde onderwerp vergaderen.”

Dick kon geen antwoord geven of zij in zou gaan op het ultimatum van Sitek. ,,Dat ultimatum is niet realistisch. Bovendien, waarom zijn ze niet eerder naar mij toe gekomen met die acht punten? Ik moet het uit de media vernemen. Eerlijk, ik weet niet wat de beweegredenen van Sitek zijn. Voor mij is dit geen motief voor actie.” Na afloop van de persconferentie stond Plantijn samen met een aantal Sitek-leden de minister op te wachten en verraste Dick met de mededeling dat minister Etienne van der Horst (PAIS) van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) de brief van Sitek bij Fòrti had aangenomen en had toegezegd een bespreking over de kwestie te organiseren met minister Dick en premier Whiteman. Voor Sitek was die toezegging echter niet genoeg om de stakingen voor vandaag af te zeggen. Vandaag om 7.30 uur verzamelen de stakende leraren zich weer in het hoofdkantoor in Stenen Koraal. Op de vraag waarom Sitek niet op de door Dick voorgestelde vergadering van afgelopen vrijdag was verschenen, antwoordde Plantijn dat Sitek zich wederom niet serieus genomen voelde. ,,Een afspraak van 13.00 tot 14.00 uur, iedereen weet toch dat mensen dan bezig zijn met het ophalen van kinderen. Bovendien, een uur om over al onze punten te overleggen, dat kan toch niet.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).