Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De ministerraad is begin december 2015 akkoord gegaan met het opstarten van het traject voor het aantrekken van een strategische partner voor de Curaçaose Dokmaatschappij (CDM), waarbij de minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath (PAR), heeft aangegeven de onderhandelingen te willen beginnen met het Nederlandse bedrijf Damen Shipyards nv.
Dit blijkt uit het antwoord dat Rhuggenaath geeft op vragen gesteld door Statenlid Gerrit Schotte (MFK) die wilde weten of er een overeenkomst is getekend met Damen Shipyards. Reden voor Rhuggenaath om te beginnen met Damen Shipyards is vanwege ‘het feit dat het bedrijf al jaren heeft aangegeven een strategisch partnerschap te willen aangaan met CDM’. In het schriftelijke voorstel van Rhuggenaath aan de ministerraad staat dat er een multidisciplinair team ingesteld moet worden dat in een periode van zes maanden de voorbereidingen moet treffen ‘om te komen tot de strategische partner voor CDM Holding’, die ook de kosten verbonden aan de uitvoering zal dragen.
De bewindsman legt uit dat het enige uitgangspunt bij de onderhandelingen is dat de regering van Curaçao 100 procent eigenaar blijft van CDM Holding, en de faciliteiten en infrastructuur verhuurt aan een werkmaatschappij, die volledig eigendom is van Damen Shipyards. Naast dit uitgangspunt heeft de minister ook andere uitgangspunten in zijn voorstel opgetekend: ,,(a) Damen Shipyards dient alle personeelsleden die nu een vaste betrekking hebben bij CDM-werkmaatschappij in dienst te nemen; (b) Zowel Damen Shipyards als CDM Holding dient bereid te zijn te investeren in de infrastructuur en faciliteiten; (c) Partijen (CDM Holding en Damen Shipyards) zullen gezamenlijk hiervoor een diepgaande analyse laten plaatsvinden naar de hoogte van deze investeringen. Gelet op het feit dat deze faciliteiten in zeer slechte staat zijn, zal de overheid actief de mogelijkheid onderzoeken om het huidige pakket aan fiscale voordelen aan de toekomstige werkmaatschappij te verlenen, zodat zij de investeringen kunnen plegen en ook het aantal arbeidsplaatsen kunnen laten stijgen. (d) De overheid zal ernaar streven alle openstaande punten rondom CDM op te lossen zodat deze perikelen geen negatieve gevolgen zullen hebben voor het traject tot samenwerking met Damen Shipyards te komen.”
ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).