Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij Refineria di Kòrsou (RdK) is er niet alleen ernstige twijfel ontstaan over de correctheid waarmee de aanbesteding van het asbestproject is verlopen, ook is er sprake van een achterstand aan jaarrekeningen en een tekort aan cruciale functionarissen.
Dat blijkt uit een brief van premier Ben Whiteman (PS) aan de Raad van Commissarissen van deze overheids-nv. Het schrijven is van 15 december 2015 en lijkt wat betreft de zorgpunten nog actueel. Whiteman verwijst naar een vergadering van 30 september, waar het Antilliaans Dagblad gisteren uitvoerige verslag van deed.
,,Tijdens genoemde vergadering had ik aan u duidelijk gemaakt dat met de feiten die aan het licht zijn gekomen niet met zekerheid gesteld kan worden dat het aanbesteden c.q. de uitvoering van het asbestproject deugdelijk is verlopen. Met name het systeem van aanbestedingen binnen de Refineria di Kòrsou leek niet transparant te zijn.” ,,Voorts,” zo gaat Whiteman verder, ,,zijn de achterstallige jaarrekeningen van de RdK en het tekort aan belangrijke functionarissen in kernfuncties binnen een instelling als de RdK, die cruciaal is voor de economie van Curaçao, aanleiding tot bezorgdheid.”
De brief van Whiteman – die dan amper een maand minister-president is nadat Ivar Asjes door zijn toenmalige partij Pueblo Soberano abrupt was afgezet - is gericht aan Mariselle Maduro, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Zij was er ook bij tijdens de bijzondere vergadering op 30 september in de vergaderzaal van Wetgeving & Juridische Zaken (WJZ) in regeringscentrum Fort Amsterdam.
Er zijn dan nog twee andere commissarissen aanwezig: Rupert Arrindell en Rein Persaud. Opvallende aanwezigen zijn ook alle vijf leden van de grootste regeringspartij PS. Volgens de notulen hebben zij die dag ‘een observerende rol’, want de premier benadrukt dat het niet gebruikelijk is dat parlementariërs bij een dergelijke vergadering aanwezig zijn.
Het lijkt er overigens op dat president-commissaris Maduro zich enigszins overvallen voelt, want zij geeft aan ‘niet voorbereid te zijn op de vergadering aangezien er ondanks haar verzoek geen agendapunten van tevoren zijn doorgegeven’. Daardoor is Maduro niet in staat volledig inhoudelijk in te gaan op de te bespreken vraagstukken. Aan bod komt uitvoerig het asbest-opruimproject (zie de editie van woensdag 20 januari 2016). Maar ook dat er binnen RdK en tekort is aan gekwalificeerde medewerkers die nodig zijn voor het kunnen garanderen van een effectieve bedrijfsvoering. Met name worden de functies van financial controller en internal auditor genoemd, die overigens niet zo lang geleden zijn ingevuld.
Tijdens de meeting komt tevens aan bod dat ‘onder normale omstandigheden de overheid niet op de stoel van de Raad van Commissarissen dient te gaan zitten en de RvC niet op de stoel van het management van de RdK’. ,,Het betreft hier echter in dit geval geen normale omstandigheden”, melden de notulen, met direct daarna deze zinsnede: ,,De minister-president onderstreept de noodzaak om meteen op te treden als er sprake is van vermoedens van corruptieve handelingen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).