Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De commissie Nieuw Belastingstelsel en de commissie Task Force Belastingplan Curaçao zitten niet stil, zo wordt gelijk duidelijk als de onderwerpen waarover de leden zich buigen en advies uitbrengen aan minister van Financiën José Jardim op een rijtje worden gezet.
Het betreft twee commissies in verband met de belastingherzieningen, aldus Julian Lopez Ramirez die als belastingexpert beide commissies voorzit. Bij Landsbesluit van 6 oktober 2015 respectievelijk bij Landsbesluit 8 oktober 2015 werden ze ingesteld.
De commissies willen nog in het eerste kwartaal van 2016 een flink aantal fiscale wijzigingen en vernieuwingen doorvoeren, zegt de voorzitter in gesprek met het <I>Antilliaans Dagblad<I>, maar is daarbij onder andere afhankelijk van de snelheid waarmee de diverse adviesorganen commentaar kunnen uitbrengen.
Het gaat om onder andere voorstellen die zijn gedaan om de aangedragen knelpunten met betrekking tot de verplichte kasregisters zoveel mogelijk weg te nemen. Ook de modernisering, uniformering en vereenvoudiging van de Tax Holiday-wetgeving is inmiddels ‘in het formaliseringstraject’, zoals dat heet.
,,De bedoeling is dat het geheel in het eerste kwartaal door het parlement behandeld kan worden”, aldus de voorzitter, in het dagelijks leven managing partner van Deloitte Dutch Caribbean. ,,Wij leggen de lat bewust hoog.”
In de pijplijn zitten op dit moment nog een modernisering, uniformering en vereenvoudiging van de wetgeving op het gebied van de expat-regeling, de penshonado-regeling en de investor’s (permit)-regeling. Lopez Ramirez: ,,Hieromtrent is een eerste oriëntatie geweest, maar het moet nog verder worden uitgewerkt om dan een voorstel aan de MinFin (minister van Financiën, red.) te doen. De verwachting is in het eerste kwartaal met dit voorstel te komen. Terwijl ook de eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting op korte termijn aan de MinFin moeten worden aangeboden.”
Tot slot is het onderzoek naar de mogelijkheden om tot een voorstel van stelselwijziging in de omzetbelasting (ob) nog in volle gang en is het de bedoeling om de modernisering van de motorrijtuigenbelasting (MRB) gereed te hebben voor formalisering. Ook ten aanzien van dit punt wordt gemikt op realisatie in de eerste drie maanden van het nog nieuwe jaar.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).