Van een onzer verslaggevers
Willemstad – De Vereniging voor Duurzame Energie heeft een bodemprocedure aangespannen tegen het Land Curaçao. De vereniging is het oneens met de inhoud van het adviesrapport van Bureau Telecommunicatie Post en Utiliteiten (BTP&U) van oktober 2014 waarop de teruglevertarieven zijn gebaseerd.
Vanaf begin dit jaar is deze vergoeding naar beneden bijgesteld van 33 cent naar 25 cent voor het terugleveren van elektriciteit aan het net. Dit teruglevertarief komt voort uit het beleid ten aanzien van duurzame energie van financiënminister José Jardim. Dit beleid is volgens de vereniging weer gebaseerd op het rapport van BTP&U van 2014 en het advies van BTPU van december 2015 om deze trend door te zetten, alsmede lobbywerk van Aqualectra.
Volgens deze Verenging van Duurzame Energie, waarvan het bestuur bestaat uit Goisco, Mangusa, Centrum Supermarkt en Eco Energy, staat dit adviesrapport vol foute berekeningen en aannames. ,,Waardoor de teruglevertarieven onrechtvaardig zijn verlaagd van salderen (1-op-1 tegen elkaar wegstrepen) naar 33 cent.” Januari 2016 werd dit dus nog eens naar beneden bijgesteld naar 25 cent.
Ook is de stichting van mening dat het instellen van een vaste vergoeding niet mag. ,,En anders minstens buitenproportioneel hoog is”, aldus de vereniging. Deze vaste vergoeding is nu 16 gulden per kilowattuur voor particulieren en 32 gulden per kilowattuur voor bedrijven.
Volgens Eco Energy, onderdeel van de vereniging, zal de verlaging van het teruglevertarief enerzijds en het aanhouden van de hoge vaste vergoeding anderzijds ertoe leiden dat klanten op zoek gaan naar alternatieven zoals windmolens en energieopslag in accu’s om zich uiteindelijk geheel los te koppelen van nutsbedrijf Aqualectra. ,,Als alle hotels en supermarkten een hybride zon-diesel-systeem installeren zal Aqualectra per jaar zo’n zestig miljoen gulden mislopen”, schat het bedrijf dat is gespecialiseerd in duurzame energie.
De organisatie is daarom van mening dat de overheid zo snel mogelijk het beleid moet aanpassen. Volgens Eco Energy zou Aqualectra een ‘facilitator moeten worden in plaats van een dom productie- en verkoopbedrijf’. ,,Vergelijk het met de overheidsbedrijven die vroeger de vaste telefoonlijn verkochten. De komst van de mobiele telefonie was niet te stoppen, dus slimme overheden gingen zendmasten installeren en verhuurde de bandbreedtes aan de mobiele aanbieders. Aqualectra zou een handelaar kunnen worden op hun netwerk van vraag en aanbod van verschillende decentrale opwekkingsinstallaties en zou ook voor grootschalige energieopslag kunnen zorgen.”
Op 18 januari zal de rechter zich buigen over de bodemprocedure. Ook zal de eerste supermarkt naar verwachting binnen drie maanden zich loskoppelen van Aqualectra, zodra de materialen arriveren en geïnstalleerd zijn.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).