Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Vanwege het in heel korte tijd genomen besluit van de regering om het nieuwe ziekenhuis (HNO) te bouwen in Otrobanda en niet meer op het voormalige Amstelterrein, is er onvoldoende tijd geweest goed na te denken over de gevolgen van het slopen van bepaalde gebouwen van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Dat stelt projectadviseur Dito Garmers van Usona die de regie heeft over het HNO-project. Het is om deze reden dat nu pas goed inzicht is verkregen in de kosten van het zogenoemde ‘schuifplan’, te weten 17 miljoen gulden. Dit bedrag is niet opgenomen in de begroting en komt er dus extra bij. Garmers legt uit dat het gaat om functies binnen Sehos zoals het Cathlab waar hartkatheterisaties plaatsvinden, de technische dienst, het prikcentrum, het mortuarium en de huishoudelijke dienst. ,,Nu met de sloop, de onderkomens van deze functies komen te vervallen, moet per functie bekeken worden wat ermee gedaan wordt: vervangen, in het overblijvende gebouw van Sehos onderbrengen of elimineren. In het geval van het Cathlab is besloten deze onder te brengen in een zogenoemde modelunit, een luxe bouwpakket dat te zijner tijd verplaatst kan worden en een andere bestemming kan krijgen. Het is om deze reden dat er nog een bedrag van 1,5 miljoen gulden genoemd wordt als restwaarde bij de kostenpost van 17 miljoen gulden”, aldus Garmers. Hij legt uit dat het mortuarium voornamelijk opslagruimte was, maar ook hier moest nagegaan worden wat aan het daar bewaarde archiefmateriaal vernietigd kon worden en wat bewaard moest blijven. Voor verschillende diensten zijn containers gebruikt: voor opslag, maar ook voor de werkplaats en huishoudelijke dienst. De apotheek is in het Sehos verhuisd, en ook voor de druktank is een oplossing gevonden en wordt ondergebracht in een apart gebouw.
Wat ook niet voorzien was, was het feit dat de infrastructuur onder de grond (water, elektra en riolering) van het Sehos-gebouw, nimmer in kaart is gebracht. Garmers: ,,Het gebouw is natuurlijk erg oud en door de jaren heen zijn daar kabels en buizen aangelegd die nooit zijn geregistreerd of op kaart zijn getekend. Dit geldt ook voor de Hamelbergweg waar gebleken is dat de ondergrondse infrastructuur veel dieper lag dan gedacht. ,,Het omleggen van de Hamelbergweg was al opgenomen op de begroting van het Land. Het is nu de vraag of de meerkosten van 8 miljoen gulden dan ook door het Land opgebracht moeten worden. Hier is nog geen akkoord over omdat de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP) hier eerst een goede uitleg bij wil hebben”, aldus de projectadviseur.
Ten aanzien van de schadeclaim van 33,4 miljoen gulden die bouwer Ballast Nedam claimt vanwege opgelopen vertraging, kan Garmers nog uitleggen dat er op dit moment technisch en juridisch overleg plaatsvindt. Op technisch vlak wordt gekeken naar de omvang van de problemen en de tijdsspanne. Op juridisch niveau wordt gekeken naar de contracten en de juridische aansprakelijkheid. Hier zijn de contractmanagers mee bezig die een juridische achtergrond hebben. Maar, zo stelt Garmers: ,,Alles is nog in de overlegfase en er zijn verschillende schakels in het te bewandelen traject voordat het mogelijk voor de rechter komt. Zo is er nog een arbitrage contractueel opgenomen, mochten partijen er bij een dispuut niet uitkomen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).