Van een onzer verslaggevers
Willemstad - AVA Curaçao - oftewel AVA Airways - heeft van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) geen vergunning gekregen om vluchten uit voeren. Reden voor de afwijzing: de aanvragen voldoen niet aan de luchtvaartwetten.
Dat heeft het ministerie van VVRP in een schriftelijke verklaring te kennen gegeven. Volgens het ministerie is er forensisch onderzoek gedaan om de echtheid te staven van de documenten die de maatschappij had ingeleverd: ,,Het forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat er twijfels zijn over de authenticiteit (‘echtheid’) van de ingeleverde documenten en dat een daarvan zeker niet authentiek is.” Het ministerie heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van het feit dat de vliegmaatschappij bij de aanvraag voor een vergunning documenten heeft ingediend die naar het oordeel van forensische experts niet authentiek zijn.
Het Antilliaans Dagblad citeerde al op 8 december uit delen van het forensisch rapport. Daarbij werd melding gemaakt van documenten die naar een hoge mate van waarschijnlijkheid niet authentiek zijn. Uit dat onderzoek bleek ook dat de bedrijven die door AVA Airways worden opgevoerd voor de financiering en garantstelling, waarschijnlijk fictief zijn. De door AVA opgevoerde Grace Aviation Holding is in tegenstelling tot wat de vliegmaatschappij schriftelijk beweerde, géén klant van KPMG New York. Ook heeft deze holding niet een schriftelijke verklaring ten behoeve van AVA Airways afgegeven.
AVA-directeur Olivier Arrindell verklaarde in een reactie tegenover deze krant dat zijn advocaat de beschikking van VVRP nog aan het bestuderen is. Volgens Arrindell zou het onderzoek naar de luchtvaartmaatschappij niet deugdelijk zijn uitgevoerd. ,,Anders had men niet aan het bestaan van Capital Partners en Grace Aviation Holding hoeven twijfelen”, aldus Arrindell. Hij wil een forensisch onderzoek naar de luchtvaartautoriteit die hem om 5 miljoen dollar gevraagd zou hebben en kondigt aan in januari opnieuw een aanvraag voor een vergunning in te zullen dienen.
Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) verklaart desgevraagd niet in te gaan op de uitlatingen van AVA Airways. ,,Het besluit om geen vergunning af te geven is op grond van het advies van verschillende deskundigen. De zaak is uitgeadviseerd”, aldus de bewindsvrouw. ,,Het komt erop neer dat de maatschappij niet aan de wettelijke regels voldoet. En daarnaast is er aangifte gedaan op grond van zaken die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen, maar daar doe ik geen uitspraken over.”
ADletters logo


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).