Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De regering wil woningen in het bezit van de overheid overhevelen naar de stichting voor volkshuisvesting, Fundashon Kas Popular (FKP). Hiermee hoopt de overheid de beheerskosten tot nul gulden terug te brengen.

Dit blijkt uit de onlangs uitgebrachte Financiële Management Rapportage (FMR) van het derde kwartaal, waarin melding wordt gedaan van een claim van FKP van 258 miljoen gulden voor het niet afdragen van huursubsidie gedurende tientallen jaren. ,,Door onderhandeling ligt dit bedrag intussen tussen de 24 en 110 miljoen gulden per eind 2009. De aangroei van de claim over de jaren 2010, 2011 en 2012 moet nog plaatsvinden”, zo staat vermeld bij het onderdeel ‘risico’s voor de begroting’. Om in de toekomst de kosten te kunnen beheersen stelt de regering voor om de huursubsidieregeling te stroomlijnen met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Ook moeten de relatie tussen de overheid en FKP geformaliseerd worden in een beheersovereenkomst. ,,Uitgangspunt is eerst het saneren van het huursubsidiebeleid onder leiding van SOAW. Dan pas wordt het resterende deel van de schuld incidenteel afgewikkeld. Eind maart 2014 heeft Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) rapport uitgebracht over de schuldverhouding. Het traject van ambtelijk advies wordt voortgezet. De begroting 2015 voorziet in toekomstige lasten van 7 miljoen gulden per jaar aan huursubsidie en 5 miljoen per jaar aan investeringen. Hiermee wordt verdere aangroei van de schuld beperkt.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).