Van een onzer verslaggevers

Willemstad - De politie is afgelopen woensdag op verzoek van de Gezinsvoogdij Instelling (GVI) meegegaan op het moment dat 15 kinderen uit Kinderoorden Brakkeput zijn gehaald.
Het verzoek is gedaan omdat het GVI-personeel zich op dinsdag vóór de uitplaatsing bedreigd voelde toen de kinderen stenen naar hen gooide, het personeel werd ook door sommige medewerkers van Brakkeput geduwd. Ook werd er met stenen blokken gegooid, en werd er glas op de grond kapot geslagen.
Dat heeft directeur Jennifer Lindo-Snijder van het GVI tegenover deze krant verklaard. ,,Ik was niet op de hoogte dat de politie op woensdag met zoveel mensen aanwezig zou zijn, ik heb begrepen dat er 7 of 8 politiewagens waren met daarin drie agenten.”
,,Het GVI heeft twee ervaren krachten op woensdag naar Brakkeput laten gaan. Er is voor gekozen dat andere werknemers van het GVI op afstand zouden blijven, zij zaten op een plantage dicht bij het internaat.” Op woensdag waren de toegangshekken eerst dicht, later gingen ze open zodat de politie en de twee hulpverleners van het GVI naar binnen konden. ,,De politie hield zich afzijdig, het personeel van Brakkeput wilde eerst alle rechterlijke beschikkingen zien, daardoor duurde het lang voordat de kinderen weg konden.”
Volgens Lindo-Snijder heerste er een dreigende sfeer waarin de leiders van Kinderoorden vloekten en het GVI-personeel beledigden. Een van de medewerkers is daarbij bedreigd en zal daarvan aangifte doen. ,,De situatie escaleerde toen een jongere die naar het JJIC (voorheen het GOG, red.) moest, zijn voet tussen de deur van de bus die hem moest wegbrengen plaatste, waardoor de deur niet dicht kon. De jongere moest van de politie zijn voet weghalen, maar weigerde dat. Hierna werd de jongere agressief naar de politie toe.”
Agenten hebben deze jongere daarna overmeesterd. Volgens het bestuur van Brakkeput hebben circa vijf agenten zich op de jongere geworpen en werd hij geboeid afgevoerd. Lindo-Snijder ontkent dat de directie en het bestuur niet vooraf zijn gewaarschuwd over de overplaatsing van de kinderen. ,,De GVI heeft de directie van Kinderoorden sinds vorige week op de hoogte gebracht dat 15 jongeren uit het internaat gehaald zouden worden.” Van deze 15 jongeren zijn er vijf die vanwege een verbeterde thuissituatie, woensdag weer naar huis zijn gebracht, zo legt de directeur uit. Vijf jongeren zijn naar New Creation gebracht, een instelling waar de jongeren begeleid worden om op den duur zelfstandig te gaan wonen. ,,De vijf jongeren die naar de JJIC zijn gebracht hebben gedragsproblemen en hun thuissituatie is ook niet zo dat ze naar huis terug konden gaan.”
Nadat Lindo-Snijder in oktober op de radio hoorde over personeelsleden die door het bestuur waren ontslagen op verdenking van misbruik van minderjarigen en de aangiftes van misbruik in vijf gevallen, startte zij zelf een onderzoek. Het Openbaar Ministerie bevestigde dat er twee personen zijn die verdacht worden van misbruik bij het internaat. Lindo-Snijder nam ook contact op met de kinderrechter en startte de procedure om de kinderen uit Brakkeput weg te halen.
,,In gesprekken met het bestuur en de directie van Brakkeput heb ik aangedrongen op structurele en duurzame oplossingen met het oog op de veiligheid van de kinderen. Door de gevallen van misbruik in het internaat, is mijn vertrouwen in het kinderoord geschaad. Het bestuur is nu verontwaardigd, maar iedere ouder zou verontwaardigd en bezorgd zijn als zijn kind aan iemand met een strafblad wordt toevertrouwd.”
Het bestuur van Brakkeput overweegt een rechtszaak aan te spannen om de kinderen weer naar het internaat te krijgen. Maar dat is volgens de directeur van GVI helemaal uitgesloten nu de kinderen via een rechterlijke beschikking zijn overgeplaatst. ,,Zolang er geen structurele oplossingen zijn om de veiligheid van de kinderen te garanderen, worden er geen kinderen bij Brakkeput geplaatst.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.