Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Ben Whiteman (PS), is bezig met een proces om de aanplant, de bewatering en de schoonmaak van openbare ruimtes, zoals de palmbomen langs de kant van de weg en de rotondes, bij één organisatie onder te brengen.

palmboom

Nu wordt beplanting gedaan door de Dienst Openbare Werken (DOW), bewatering door het ministerie van GMN en de schoonmaak door Selikor. ,,Dat werkt niet”, aldus Whiteman in de Statenvergadering over de begroting 2016. Hij geeft overigens toe dat GMN ook niet voldoet aan de bewatering waardoor vele bomen dood gaan. Zijn uitleg: ,,Er is maar één watertruck, die stuk is. In het buitenland is een nieuwe motor besteld. Het is een ‘kaminda di krus’ (een kruisweg) om twee nieuwe trucks te kopen. Niet alleen de openbare ruimten lijden hieronder, maar ook de tuinders die wij van gratis water voorzien om zo de eigen tuinbouw te stimuleren. Sommige tuinders kunnen met eigen vervoer tanks komen vullen, maar de tuinders die van onze truck afhankelijk zijn krijgen op het moment geen water.”
Overigens heeft ook Selikor nieuwe wagens nodig. Reden waarom de dienstverlening de laatste tijd zo te wensen overlaat, erkent Whiteman. Bij Selikor is ondertussen een operational audit gaande waardoor er meer zicht komt op de bedrijfsvoering.
Ten aanzien van het onderhoud van de stranden geeft Whiteman aan dat er gesprekken gevoerd worden met beheerders om te komen tot beheersovereenkomsten per strand.
Tot slot weet de minister te melden dat er een nieuw milieubeleidsplan op tafel ligt dat eerdaags in de ministerraad besproken zal worden. Daarin wordt bijvoorbeeld ook geschreven over het ‘plasticzakkenprobleem’, zo stelt de minister in antwoord op een vraag van een Statenlid.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).