Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het zwembad van het SDK-stadion is gisteren gesloten. Dat gebeurt op last van de GGD. Volgens hoofd Sirving Keli is er een te hoge concentratie aan vaste stoffen geconstateerd. ,,Dat betekent dat er groot onderhoud moet worden gedaan en daarvoor moet het zwembad gesloten worden.” Dat gebeurt met onmiddellijke ingang en zal naar schatting van Keli ‘zeker een week’ duren.
Aanleiding voor de controle van het zwemwater was een klacht van een bezorgde burger bij het Antilliaans Dagblad. Zijn zoon had enkele keren oorinfecties opgelopen na het zwemmen bij SDK. Eigen tests hadden een behoorlijke vervuiling aangetoond. Nadat deze krant hierover contact opnam met de GGD werd er vorige week een eerste controle uitgevoerd. Die gaf volgens Keli nog geen eenduidig beeld. Daarom is er een tweede controle uitgevoerd om definitieve conclusies te kunnen trekken. Het resultaat hiervan is dat er maatregelen genomen moeten worden.
Niet alleen de vaste stoffen die in het water achterblijven vormen een probleem: ,,Er zijn ook te veel bacteriën aangetroffen bij de tests. Dat betekent dat er een risico is op besmetting. Desinfectie is niet meer voldoende om dit probleem op te lossen.” Het zwembad zal nu moeten worden leeggepompt en helemaal worden schoongemaakt. ,,Een aanzienlijke operatie.”
De indiener van de klacht is ‘blij dat er actie wordt ondernomen’. Hij heeft zelf het water ook opnieuw laten testen en dat leverde volgens hem alarmerende resultaten op. Maar de exacte uitslagen heeft hij nog niet.
GGD-hoofd Keli kondigt aan ook de andere publieke zwembaden van Curaçao te gaan controleren. Hij verwacht niet dat hier dezelfde problemen aan de orde zijn: ,,SDK is het oudste zwembad. De andere baden worden of zijn vrij recent gerenoveerd.” Daardoor zouden die betere resultaten moeten opleveren.
Volgens Keli bestaan er geen algemene richtlijnen voor het onderhoud van publieke zwembaden. ,,Nergens is vastgelegd hoeveel chloor het water moet bevatten en wanneer het water moet worden ververst. Elk zwembad bepaalt dat nu zelf.” De GGD wil graag meewerken aan richtlijnen, zodat de dienst meer instrumenten heeft om op te kunnen treden. Vastgelegd zou moeten worden wanneer, waarop en hoe het zwemwater getest moet worden, wanneer er maatregelen genomen moeten worden en wanneer een zwembad dicht moet. Als die richtlijnen op papier staan dan kan de GGD eerder maatregelen opleggen dan nu het geval is.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf 25,50 incl. OB (abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).