Van een onzer verslaggevers
Willemstad - In de nieuwe Petroleumlandsverordening die onlangs aan de Staten is aangeboden, wordt een wettelijke basis gelegd om de zogenoemde ‘Dutch disease’ te voorkomen.

‘Dutch disease’ deed zich in de jaren 60 in Nederland voor als gevolg van de gaswinning; door de ontdekte aardgasreserves en de verkoop van een deel daarvan aan het buitenland, steeg de waarde van de gulden steeds meer, waardoor de concurrentiepositie voor het bedrijfsleven steeds slechter werd.
Ook op Curaçao zou de markt verstoord kunnen raken door de plotselinge instroom van deviezen door de winning van petroleum. Om ongewenste monetaire effecten tegen te gaan wordt in de landsverordening de mogelijkheid gecreëerd om een ‘buitengaats fonds’ op te richten waar dividend dat het Land toekomt in gestort kan worden ‘ten behoeve van de duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao’.
In de Memorie van Toelichting wordt uitgelegd: ,,Teneinde verstoringen te voorkomen zou het voorbeeld gevolgd kunnen worden van het Norwegian Fund, een zogenaamd ‘sovereign wealth fund’ waarin petroleum- en gasopbrengsten van Noorwegen worden ondergebracht. Artikel 7 vereist daartoe wel een nader landsbesluit houdende algemene maatregelen (Lham) en in zoverre wordt de keuze voor en specifieke implementatie van dit mechanisme aan de regering gelaten, indien en voor zover de noodzaak daartoe zich zou voordoen. Of die noodzaak zich voordoet, zal door de regering moeten worden bepaald. Daarbij ligt het voor de hand dat wordt afgegaan op aanbevelingen verstrekt door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.”

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.