Van een onzer verslaggevers
Willemstad - A.M. (19) is niet schuldig bevonden aan poging tot moord of mishandeling op 6 april 2014, maar wel schuldig aan het toebrengen aan zwaar lichamelijk letsel van zijn vriend. Van een gewapende overval op 29 april waarbij hij een quad gestolen zou hebben wordt hij ook niet beschuldigd, evenmin van het in bezit hebben van een vuurwapen. Er zijn drie vormfouten begaan waardoor A.M. hiervan vrijgesproken wordt. Ten aanzien van het vuurwapenbezit is in het ene proces-verbaal wel opgetekend dát er een wapen in beslag is genomen, maar staat er niet bij van wie. In het tweede proces-verbaal staat dat er onder een boom bij de Kraamkliniek een vuurwapen is aangetroffen. ,,Dit bewijst dus evenmin dat de verdachte in de maand april 2014 een vuurwapen voorhanden had”, aldus het vonnis.
De derde vormfout is dat bij de herkenning van de verdachte door de aangever van de overval, de politie eerst de naam van de verdachte heeft genoemd en de aangever vervolgens gericht naar een foto van de dader op zoek is gegaan. ,,Met de officier van justitie is het gerecht van oordeel dat de twijfel die hierdoor is ontstaan, in het voordeel van de verdachte moet wegen. Hij wordt hiervan vrijgesproken”, aldus het vonnis.
Ten aanzien van het schietincident wordt in het vonnis verslag gedaan: ,,De verdachte en het slachtoffer zijn goede vrienden van elkaar. Zowel de verdachte als het slachtoffer verklaren dat zij geen problemen met elkaar hadden en dat ze zaten te praten. Volgens de verdachte is het vuurwapen per ongeluk afgegaan toen hij het onder zijn T-shirt vandaan haalde. De kogel is door zijn eigen T-shirt heen gegaan en heeft vervolgens het slachtoffer geraakt. Dit wordt ondersteund door het gat dat zich in het T-shirt van de verdachte bevindt. Uit deze omstandigheden blijkt niet dat de verdachte bewust de trekker van het wapen heeft overgehaald noch dat hij het vuurwapen bewust heeft gericht op of heeft gehouden in de richting van het slachtoffer.”
Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een straf van 30 maanden waarvan 779 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar en begeleiding door de reclassering. De rechter heeft hem uiteindelijk een voorwaardelijke straf gegeven van 18 maanden, met een proeftijd van drie jaar en begeleiding van de reclassering. Dat betekent dat A.M. niet vast hoeft te zitten. Bij de straf is rekening gehouden met het feit dat A.M. niet eerder veroordeeld is en met zijn jeugdige leeftijd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.