Niet alleen overgewicht is een probleem.
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Op Curaçao ligt terecht de focus vaak op overgewicht en obesitas, maar uit een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) blijkt dat een aanzienlijk deel van middelbare scholieren van 16 jaar een ondergewicht hebben, namelijk 13,1 procent van de ondervraagde jongens en 19,4 procent van de ondervraagde meisjes. Dit is bijna 1 op de 5 meisjes.
Een groter percentage meisjes heeft echter overgewicht (17,2 procent) of obesitas (9,3 procent), samen 26,5 procent. Dit is ruim 1 op de 4 meisjes. Bij de jongens ligt dit percentage op 22,4 procent overgewicht en 10 procent obesitas. Bemoedigend is evenwel dat in beide categorieën ruim de helft binnen het normale gewicht valt (55,1 procent jongens en 53,3 procent meisjes).
Voor het onderzoek is een steekproef genomen van 418 jongeren waarvan 29 procent jongens en 71 procent meisjes.
Uit de eerste gegevens zijn wel duidelijk redenen naar voren gekomen van het overgewichtsprobleem, maar er moet nog nader gekeken worden naar de redenen waarom jongeren lijden aan ondergewicht. De eerste indruk die uit het onderzoek naar voren komt is dat ondergewicht niet te maken heeft met armoede omdat het eerder voorkomt bij kinderen van hoogopgeleiden. De gevolgen van ondergewicht moeten niet onderschat worden.
Het kwantitatieve onderzoek, uitgevoerd door wetenschappelijk onderzoeker aan de UoC Odette van Brummen-Girigori, was om na te gaan in hoeverre er sprake is van gewichtsproblemen en eetproblemen onder Curaçaose jongeren. In het onderzoek zijn drie vormen van eetproblemen onderzocht, namelijk emotionele eetproblemen, extern gerichte eetproblemen en lijngerichte eetproblemen.
Bij de jongeren met overgewicht blijkt uit het onderzoek dat er vaker sprake is van overmatig eten bij ‘diffuse emoties’ in vergelijking tot middelbare scholieren met een normaal gewicht. ,,Met andere woorden, scholieren met overgewicht of obesitas gaan vaker eten als er sprake was van verveling, als ze zich alleen of in de steek gelaten voelen of als ze rusteloos zijn”, aldus de onderzoeker.
Verder blijken middelbare scholieren met overgewicht ook significant hoger te scoren op ‘lijngericht eten’ dan scholieren met een ondergewicht of normaal gewicht. Zo wordt er vaker overmatig gegeten ná een periode van flink dieet houden.
Opvallend is dat een kwart van de jongeren overmatig eet bij blootstelling aan voedsel, extern gericht eten genoemd. Van Brummen-Girigori: ,,Om specifieker te zijn: meer dan 40 procent van de ondervraagde scholieren geeft aan dat ze meer gaan eten als het eten goed smaakt, lekker ruikt, smaakvol eruit ziet, als er iets lekkers wordt geserveerd of als men langs een bakkerij, snèk of kantine loopt. Kortom, een aanzienlijk percentage van de ondervraagden geeft aan in verleiding te komen als ze blootgesteld worden aan smaakvol en lekker eten.”
Een kleine tien procent eet om duidelijke emotionele redenen. Dit zijn jongeren die meer gaan eten als ze angstig, boos of verdrietig zijn.

ADletters logo


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.