Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Financial Intelligence Unit (FIU), voorheen Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), heeft in 2014 een recordaantal van 4.509 meldingen gedaan aan het projectteam ‘Duradero’ binnen het Openbaar Ministerie (OM) dat zich specifiek bezighoudt met opsporingsonderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering.
In 2012 werden nog 800 meldingen gedaan aan het OM, en in 2013 waren dit er nog minder. Het totaal aantal geregistreerde ongebruikelijke transacties is vele malen groter. Het gaat hier echter om transacties die dermate verdacht zijn, dat daar melding van wordt gedaan bij het OM om nader te onderzoeken. ,,Het is niet bekend hoeveel van deze meldingen uiteindelijk ook tot rechtszaken of zelfs veroordelingen hebben geleid”, stelt waarnemend FIU-directeur Elvira Statie. Misschien is het daar ook nog te vroeg voor. Duradero startte in januari 2014 en in november stelt de minister van Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk in een schrijven aan de Tweede Kamer: ,, Ontegenzeggelijk zijn er in het eerste jaar van het project stappen gezet. De samenwerking met het Bureau MOT is goed en effectief. Dit vormt een goede basis om in de volgende fase van het project de binnen het project Duradero gegenereerde informatie te benutten voor het starten van financieel-economische opsporingsonderzoeken.”
Dat het aantal meldingen zo hoog is, is mogelijk geworden door de hulp (in menskracht) die FIU-Nederland vorig jaar mei gegeven heeft aan FIU Curaçao. Daardoor kon met het tekort aan menskracht en analysecapaciteit toch zo effectief mogelijk gewerkt worden aan het registreren en doen van deze meldingen. Op dit moment heeft de organisatie 10 personen in dienst, waaronder de waarnemend directeur zelf, en ook ondersteunend personeel. Er zijn voornemens om nog zes personen aan te trekken, waarvan er nu drie concreet in het proces zitten. Ook wordt nog altijd gewerkt aan de invulling van de directeursfunctie die Statie zelf niet wenst te vervullen. Zij voert haar waarnemersfunctie al ruim een jaar uit. Ook vanuit de Financial Action Taskforce (FATF) is aangedrongen op een personele versterking, temeer ook omdat de FIU er meer taken bij heeft gekregen met betrekking tot meldplichtige organisaties zoals de vrije beroepsbeoefenaren en de niet financiële bedrijfstakken.
Statie: ,,De minister van Financiën, waar de FIU onder valt, neemt dit aspect serieus ter hand. Zo heeft hij voor de FIU een uitzondering gemaakt op de geldende personeelsstop. Dat er veel tijd overheen gaat, heeft ermee te maken dat voor een functie binnen de FIU strikte regels gelden en de kandidaten in kwestie door een strenge screening gaan.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.