Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Ouders van leerlingen in het havo en vwo hoeven zich even geen zorgen te maken over de aansluiting op hoger onderwijs in Nederland.

De ministers van onderwijs van beide landen, Irene Dick (PS) en Jet Bussemaker (PvdA), tekenden in december vorig jaar een protocol waarin vastgesteld is dat Curaçao ervoor kiest met de aanscherpingen in Nederland mee te gaan om gelijkstelling van de diploma’s te continueren na 1 januari 2016 voor havo en 1 januari 2017 voor vwo. ,,Ten behoeve van deze aanscherping wordt momenteel gewerkt aan een analyse en een eindadvies. Het invoeren van een rekentoets wordt daarbij meegenomen. Het streven is om de aanscherping al in 2016 respectievelijk 2017 in te voeren”, zo staat in het protocol dat onlangs naar de Staten gestuurd is en twee jaar geldig is. In het protocol is ook afgesproken dat partijen er gezamenlijk voor zorgen dat aankomende studenten uit Curaçao die in Nederland een vervolgstudie willen volgen in een gelijke uitgangspositie worden gebracht wat betreft de aannameprocedures als aankomende studenten uit Nederland. ,,Daartoe zullen de landen er gezamenlijk voor zorgen dat aankomende studenten tijdig over nieuwe maatregelen worden geïnformeerd. Gezamenlijk zal door de landen worden onderzocht op welke wijze studenten zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op intakegesprekken en dit ten uitvoer brengen. Partijen zullen er samen zorg voor dragen dat aankomende studenten uit Curaçao op gelijke wijze kunnen deelnemen aan alle procedures”, zo wordt in het protocol gegarandeerd. De aanscherping is overigens al in een Landsbesluit houdende algemene maatregelen (LBham) geregeld in 2012. De aanscherpingen zullen niet gelden voor het vsbo.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.