Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Aureos Group blijft strijden tegen de manier waarop de regering en nutsbedrijf Aqualectra de bouw van nieuwe windmolens heeft aanbesteed. Vorig jaar al beschuldigde het bedrijf de overheids-nv van een voorkeursbeleid. Het zou onder een hoedje spelen met NuCapital door onderhands de werkzaamheden aan de huidige beheerder te gunnen. Volgens Aureos wordt de gemeenschap hierdoor benadeeld, omdat de plannen voor uitbreiding van het windpark op Terá Kòrá niet de meest gunstige plek is. Daardoor krijgt de consument straks hogere stroomtarieven dan nodig is. Aqualectra bestrijdt dat.
Aureos wilde inschrijven op het nieuwe project en heeft besprekingen gevoerd met Aqualectra en Bureau Telecommunicatie, Post & Utilities (BTP&U). Door een Landsbesluit werd de openbare aanbesteding gestopt en vervangen door een onderhandse aanbesteding. Afgelopen donderdag vond er een hoorzitting plaats van de bezwarencommissie van het ministerie van Financiën. Advocaat Rob Blaauw bestreed daar de zienswijze van de overheid dat een nieuwe partner altijd duurder uitpakt. Hij toonde berekeningen van onafhankelijke deskundigen waaruit blijkt dat het voorstel van Aureos een gunstiger productieprijs oplevert dan de tarieven van NuCapital.
Een groot verschil tussen het plan van NuCapital en dat van Aureos is volgens de laatste dat de opbrengst op Terá Kòrá tussen 35 en 40 procent ligt, terwijl dat op Koraal Tabak boven de 80 procent ligt. Voor Aqualectra betekent een extra opbrengst van 55 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar voor een windmolenpark van 15 megawatt. NuCapital rekent voor uitbreiding op Terá Kòrá een prijs van 22 cent per kWh, Aureos voor Koraal Tabak 17 cent. De extra productiekosten voor de 55 miljoen kWh met dieselgeneratoren, bovendien geen groene stroom, kost ook nog een 10 miljoen gulden. Het totale nadeel over de concessieperiode van 30 jaar kost dat de gemeenschap 375 miljoen gulden, aldus Aureos. Het bedrijf eist dat er alsnog een openbare aanbesteding komt en overweegt anders een schadeclaim in te dienen.
Directeur Darick Jonis van Aqualectra zegt desgevraagd niet inhoudelijk te kunnen reageren omdat de zaak nog onder de rechter is. ,,Ik kan alleen zeggen dat Aqualectra altijd streeft naar de goedkoopste en betrouwbaarste productiemix. En goedkoop wil niet altijd zeggen dat het ook betrouwbaar is.” Hoe het staat met de voorbereidingen van de uitbreiding van het windmolenpark op Terá Kòrá kan hij om dezelfde reden ook niet zeggen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.