Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Oud-minister van Onderwijs Omayra Leeflang vreest voor havo- en vwo-leerlingen die in Nederland willen gaan studeren.

Vanaf volgend jaar zou het wel eens zo kunnen zijn dat de afgegeven diploma’s van Curaçao niet langer geaccepteerd worden, stelt zij.
Volgende week stuurt Leeflang een brandbrief naar minister Irene Dick over het feit dat hogescholen en universiteiten in Nederland vanaf dan niet langer automatisch diploma’s van Curaçao zullen accepteren, aldus het onafhankelijk Statenlid. ,,Het protocol om de acceptatie van diploma’s van leerlingen van de havo of het vwo te kunnen accepteren wordt niet getekend, omdat wij niets hebben gedaan om de slagingsnormen die in Nederland zijn verhoogd aan te passen.”
Volgens Leeflang is hiervan de consequentie dat er geen garantie meer is dat diploma’s die op Curaçao worden afgegeven, geaccepteerd worden in Nederland. Het traject is in 2012 begonnen en had in het schooljaar 2016-2017 afgerond moeten worden, zegt Leeflang. ,,De eerste fase is begonnen, maar de tweede en derde fase niet. Dit is niet de eerste brief aan de minister, en nu is het al te laat. Volgende week stuur ik dan ook een brandbrief.”
Leerlingen konden in het verleden ervan uit gaan dat hun op Curaçao behaalde middelbare schooldiploma in Nederland geaccepteerd zou worden op een hogeschool of universiteit, maar die garantie dreigt nu te vervallen. Leeflang: ,,Onze kinderen hadden een acceptatiegarantie van diploma’s in Nederland en daarbij dus ook een studielening in Nederland. Dat was een enorm voordeel vergeleken bij Amerika. Daar moet alles zelf bekostigd worden.”
Uit een brief van het ministerie van Onderwijs, die op 23 januari is verstuurd door beleidsdirecteur Susan Larmonie-van Heydoorn en die gericht is aan een rector van een middelbare school, blijkt dat er nog gewerkt wordt aan de tweede aanscherping van de examenregeling voor havo en vwo en aan de invoering van de rekentoets. Hierover is op 16 december vorig jaar een samenwerkingsconvenant getekend tussen minister Dick en minister van Onderwijs Jet Bussemaker uit Nederland.
Artikel 1 van het convenant luidt: ,,De overgang naar het hoger onderwijs in Nederland is voor havo- en vwo-leerlingen een populaire keuze. Op Curaçao is daarom reeds in 2012 een Landsbesluit houdende algemene maatregelen, vastgelegd waarin de eerste aanscherping is geregeld. Curaçao kiest er daarom voor om de aanscherpingen met betrekking tot de programma’s havo en vwo, die nodig zijn om gelijkstelling van de diploma’s te continueren na 1 januari 2016 (havo) en 1 januari 2017 (vwo) in een voor alle havo- en vwo-leerlingen toegankelijke route in te voeren.”
De brief, die aan een rector is verstuurd, geeft opdracht binnen de school te inventariseren wat het betekent als de exameneisen havo/vwo - invoering tweede aanscherping en rekentoets - per aankomend schooljaar (2015-2016) ingevoerd worden. Dit moest op 2 februari gebeuren, waarna op 4 februari een mogelijkheid was voor toelichting. ,,Indien er geen reactie komt van uw school, gaan wij ervan uit dat de invoering van de exameneisen geen problemen voor uw school zal opleveren.”
Minister Dick was gisteren niet bereikbaar voor commentaar, evenmin woordvoerder van het ministerie Tico Vos. Volgens Leeflang is de deadline niet gehaald en heeft minister Dick geen visie. ,,Haal onderwijs weg bij Pueblo Soberano.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.