Van onze redactie
Willemstad - ,,Je zult er maar naast wonen: de Isla. Je mag dan onder toeziend oog van de Curaçaose overheid en Rijksministerraad de hoogste prijs betalen voor de overlast van deze raffinaderij: je gezondheid.”
Zo begint de jongste publicatie van Stichting schoon Milieu op Curaçao (Smoc). ,,Zo was het ook in februari weer flink raak.” Dat blijkt althans uit eerste metingen, waar Smoc naar verwijst. ,,Want ter hoogte van Beth Chaim en Kas Chikitu zijn de WHO (wereld gezondheidsorganisatie)-normen voor SO2 (zwaveldioxide) tig keer overschreden (10 minuten-gemiddelde = 500 ?g/m3; 24 uurs-gemiddelde = 20 ?g/m3).”
Deze overschrijdingen zijn naar eigen zeggen ‘in lijn met de klachten die Smoc afgelopen maand heeft ontvangen van burgers onder de rook van de Isla’. ,,Situaties als deze zijn strijdig met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikel 25) en het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (artikel 24 en 29).”
Maandelijks en consequent houdt Smoc de metingen bij en doet daar verslag van via de website en per email. Het communiqué gaat gepaard met een illustratie van de resultaten van de metingen bij Beth Chaim en Kas Chikitu onder de rook van de raffinaderij die wordt geëxploiteerd door PdVSA uit Venezuela.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.