Regering introduceert serie maatregelen bij ziekenhuis.
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - De geïntroduceerde budgetfinanciering is niet de oorzaak geweest van de verergerde financiële en organisatorische problemen bij het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Dat heeft minister Ben Whiteman (Pueblo Soberano) van Gezondheid, Milieu en Natuur gisteren tijdens de wekelijkse persbijeenkomst van de ministerraad in Fòrti bekendgemaakt. ,,De budgetfinanciering heeft er slechts voor gezorgd dat de problemen die er al waren bloot zijn gelegd.”
Whiteman gaf eerder al aan dat het ziekenhuis, door de ernstige problemen, op korte termijn failliet zou worden verklaard. Dit is echter niet te wijten aan de budgetfinanciering, aldus de minister. Deze uitspraak staat haaks op eerdere berichtgevingen die in de media zijn verschenen, namelijk dat de budgetkorting enerzijds en het HNO-project anderzijds, de ernstige situatie waarin het ziekenhuis zich reeds bevond nog erger hebben gemaakt. ,,Bij de media bestaat de neiging te zeggen dat de budgettering de boosdoener is geweest en het probleem heeft gecreëerd. Dat is absoluut niet zo”, aldus Whiteman.
Volgens de minister is de regering nu op een punt beland waarbij het niet anders kan dan een aantal strenge maatregelen te treffen om te trachten het ziekenhuis te redden. Als er niets wordt gedaan zal het ziekenhuis in mei failliet worden verklaard, aldus Whiteman. Usona gaf begin deze maand in een presentatie aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het Sehos al aan dat het ziekenhuis afstevent op een technisch faillissement.
In een gesprek met deze krant noemt financieel directeur Javier Hernandez een aantal van de maatregelen die nodig zijn om de zorg te kunnen blijven garanderen. ,,We hebben een grote geldinjectie nodig om de schulden bij leveranciers te kunnen betalen”, aldus Hernandez die aangeeft dat deze schuld rond de 16 miljoen gulden bedraagt. Volgens de financieel directeur zou het ziekenhuis in de toekomst bij het inkopen van medicatie op kosten kunnen besparen als het verschuldigde bedrag binnen dertig dagen wordt betaald. ,,Dan kunnen we een korting krijgen van 30 procent”, zo laat Hernandez weten die verder aangeeft dat hetzelfde voor de inkoop van materiaal geldt. ,,We moeten er koste wat kost voor zorgen dat we niet in een vicieuze cirkel belanden waardoor deze problematiek terug blijft komen. Dat zou het nieuwe ziekenhuis dan ook negatief kunnen beïnvloeden omdat je niet de gewenste zorg zou kunnen leveren.”
Andere maatregelen zijn onder andere een strenger beleid bij het ontslaan van patiënten. ,,We moeten overstappen op een andere cultuur in het ziekenhuis; de hotelcultuur, waarbij patiënten voor een bepaald tijdstip worden ontslagen en op dat tijdstip ook daadwerkelijk hun kamer moeten verlaten”, zo geeft Hernandez te kennen. ,,Nu heerst de cultuur dat patiënten worden ontslagen, maar in het ziekenhuis blijven tot zij door familie worden opgehaald. We moeten met een agressievere aanpak komen en een groter gevoel van urgentie krijgen.”
Dezelfde agressievere aanpak moet op de spoedeisende hulp komen, vindt de financieel directeur. ,,Vaak gaat men voor de kleinste pijntjes naar de spoedeisende hulp en wordt de huisarts in dit proces helemaal overgeslagen. Neem bijvoorbeeld een snee in de vinger. Dat kost bij de huisarts 45 gulden. Bij de spoedeisende hulp bedragen de kosten die hieraan zijn verbonden al snel 350 gulden. Men moet aan het ziekenhuis gaan denken als aan een eigen huis: trachten te besparen waar dat mogelijk is.”
Op pagina 3
Snel weer
medicijnen
voor Sehos


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.