Beschikbare indicatoren van de economische activiteiten geven tegenstrijdige signalen af, aldus de Centrale Bank van Aruba (CBA) met betrekking tot het algemene groeitempo van de Arubaanse economie in de eerste tien maanden van 2014.


Het lijkt erop dat het toerisme weliswaar flink groeit en dat de omzetbelasting (bbo) vooral mede daardoor is toegenomen. Maar dat de bestedingen, investeringen en importen van ingezetenen een forse afname vertonen.
De CBA licht de ‘tegenstrijdige’ ontwikkelingen aldus toe: terwijl bijvoorbeeld de business perception index (bpi) zakte met 3,1 procent in het eerste halfjaar van vorig jaar vergeleken met dezelfde periode in 2013, ontwikkelde het toerisme op Aruba zich gestaag en zelfs sterk, met een stijging van het aantal verblijfstoeristen tussen januari en oktober met 9,4 procent en een groei van de ontvangsten uit het toerisme tussen januari en juni met 4,9 procent.
Het laatste heeft vermoedelijk bijgedragen aan 3,1 procent meer aan ontvangen omzetbelasting in de periode januari tot en met juli 2014 afgezet tegenover dezelfde maanden een jaar eerder. Tegelijkertijd wijst de Centrale Bank van Aruba erop dat er verschillende indicaties zijn dat de particuliere consumptie (bestedingen) een krimp vertonen. Zo zijn de inkomsten uit invoerrechten in de eerste acht maanden van 2014 met 6,8 procent gedaald en zijn de containerimporten - gemeten in Twenty feet Equivalent Unit (TEU) - tussen januari en oktober met 6 procentpunten gezakt. Beide vertonen dus afnames, ondanks de positieve ontwikkelingen in het toerisme.
Eveneens, zo vervolgt de analyse van de Monetary Policy Committee (MPC) van de Arubaanse Centrale Bank, ziet het ernaar uit dat de investeringen zijn afgezwakt, zo blijkt uit een verscheidenheid aan indicatoren. Gewezen wordt op de terugval met ruim een kwart van de hoeveelheid geïmporteerd cement ten behoeve van de bouwsector, namelijk met -25,5 procent in de eerste helft van het jaar. En vergeleken met dezelfde periode in 2013 zijn in 2014 ook de import van metalen en derivaten, alsmede van machinerieën en elektrotechnisch materieel gekrompen met 15,1 procent en 8,4 procent.
De export van Aruba vertoonde ‘enige groei’, aldus de CBA, ‘dankzij de groei van binnenlandse toeristische activiteiten’. De Centrale Bank wijst er volledigheidshalve nogmaals op dat dus ook de invoer is afgenomen, waarbij ter illustratie wordt aangegeven dat de betalingen van ingezetenen voor een vakantie buiten de eigen grens tussen januari en juni met 13,7 procent zijn gedaald, alsmede de afname van ontvangen importheffingen en minder verwerkte containers.
Deze cijfers meldt de CBA in verband met de periodieke bijeenkomsten van de zogeheten Monetary Policy Committee (MPC) van de Centrale Bank van Aruba (CBA).


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie vanDE TELEGRAAF
Telegraaf

HetANTILLIAANS DAGBLADis de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).