Willemstad - Ten behoeve van het Land Curaçao geeft de Centrale Bank een obligatie- 

emissie uit. Het betreft een zogeheten 1,6 procent ‘sinking bond’ met een looptijd van
30 jaar.
Met deze emissie wenst de overheid van Curaçao iets meer dan 267 miljoen gulden
(267.078.000 om precies te zijn) op te halen. Vermoedelijk ten behoeve van de
voortgang van de bouw van het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO).
Het is een aflosbare obligatielening waarbij jaarlijks 1/30 wordt afgelost. Sinds
gisteren zijn de inschrijfformulieren te downloaden vanaf de website van de Centrale
Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).
De ingangsdatum van de obligatielening is 20 januari 2015. Op maandag 12 januari heeft
de Nederlandse Staat (Dutch State Treasury Agency, DSTA) de gelegenheid om in te
schrijven; dat is conform de afspraken in het kader van de schuldverlichting en het
financieel toezicht over de lopende inschrijving door Nederland tegen de doorgaans
zeer lage rente die Nederland internationaal betaalt. En tot en met dinsdag 13 januari
10.00 uur ’s morgens kan het algemene publiek dit doen bij commerciële banken op
Curaçao.
Inschrijving vindt plaats volgens het zogenoemde ‘tender systeem’, waarbij de
deelnemer aangeeft hoeveel en tegen welke prijs hij wenst aan te kopen van de
obligatielening, waarmee tevens het beoogde te behalen rendement wordt aangegeven.
Na sluiting publiceert de CBCS de uitgifteprijs. Partijen die hebben ingeschreven
tegen een hogere prijs dan de uitgifteprijs krijgen hun volledig gewenste hoeveelheid;
wat overblijft, gaat naar partijen die tegen de uitgiftekoers zelf of lager hebben
ingeschreven. Later in de week verschijnen in het <I>Antilliaans Dagblad<I> ook
advertenties van de CBCS in verband met de emissie.
De vorige emissie die de Centrale Bank begeleidde, was voor het Land Sint Maarten. Die
eveneens 30-jarige lening voor een bedrag van ruim 30 miljoen werd aangekondigd tegen
een rentepercentage van 1,8 procent. Na inschrijving overigens voor 100 procent door
de Nederlandse Staat tegen de minimum- en tevens maximumprijs van 101,4 procent, kwam
de effectieve rente uiteindelijk uit op 1,74 procent. De emissie voor Curaçao zit met
1,6 procent nog onder dit voor de eilanden en de regio bijzonder lage percentage.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.