Al het nieuws

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De eindtoets voor het funderend onderwijs (EFO) 2017 start komende week, om precies te zijn op donderdag 4 mei, met een aantal van 2.056 leerlingen, 79 meer dan het jaar ervoor.


EFOIn 2016 deden 1.977 leerlingen mee aan de toets in groep acht, op basis waarvan wordt bepaald hoe de leerlingen hun schoolcarrière vervolgen. Aan de toets doen 56 scholen mee en 94 klassen (testgroepen). De leerlingen die hieraan deelnemen zijn afkomstig van verschillende scholen die ressorteren onder de zeven reguliere en drie privé schoolbesturen.
Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE), de uitvoerende organisatie binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), is verantwoordelijk voor onder andere de constructie, productie, distributie en correctie van de eindtoets. Het is dit jaar de achtste keer dat de EFO-toets wordt afgenomen.
De toetsdagen zijn 4 en 5 mei en daarna 9, 10 en 11 mei. De inhaaldagen staan gepland voor de week van 15 tot en met 19 mei 2017.
De eindtoets toetst drie onderdelen met een totaal van 270 toetsitems. Te weten Papiaments en Nederlandse taal met elk 90 items verdeeld over spelling, woordenschat en begrijpend lezen. En rekenen/wiskunde met 90 items verdeeld over vaardigheden & bewerkingen, meten, geld, tijd & geometrie en verhoudingen, breuken, procenten & kommagetallen. Voor alle toets-onderdelen wordt een meerkeuzevraagvorm gehanteerd, met opties a tot en met d.
Voor het onderdeel rekenen/wiskunde hebben de scholen, afhankelijk van de instructietaal die zij op school hanteren, de keuze om hun leerlingen dit onderdeel óf in het Nederlands óf in het Papiaments te laten maken. Van de 2.056 leerlingen op Curaçao maken 1.950 leerlingen de toets voor het onderdeel rekenen/wiskunde in het Nederlands en 106 leerlingen maken de toets voor dit onderdeel in het Papiaments. De 106 leerlingen zijn verdeeld over zes scholen. ,,De constructie van de eindtoets vindt zeer zorgvuldig en nauwkeurig plaats, uitgaande van de vastgestelde kwaliteitscriteria”, zo wordt nader uitgelegd. ETE kijkt de toetsen ook na en rapporteert per leerling aan de schoolbesturen de resultaten die behaald zijn voor de EFO-toets. Maar, zo voegt ETE eraan toe: ,,Het eindadvies over vervolgonderwijs en hoe dit advies tot stand komt, is een aangelegenheid van de schoolbesturen. De resultaten van de EFO-toets worden in de eerste week van juni 2017 aan de schoolbesturen overhandigd.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.