Al het nieuws

Oleana zegt niets te weten over ‘niet geautoriseerd’ document

Van onze correspondent
Kralendijk - Gezaghebber Nolly Oleana heeft bij de Rijksrecherche aangifte gedaan in de zaak van interim-griffier Arjan de Wolff. De aangifte volgde op berichten in de media dat De Wolff zich toegang had verschaft tot mailboxen van leden van de eilandsraad en medewerkers van de griffie. Dit blijkt uit antwoorden van Oleana op schriftelijke vragen van fractievoorzitter Humprhey (Junny) Wout van de MPB.

F19BON onderzoek rijksrechercheOp 5 april, kwam de nieuwswebsite Dossier Koninkrijksrelaties (DK) met de onthulling dat interim-griffer De Wolff zich toegang had verschaft tot de email-accounts. De griffier gaf dit ruiterlijk toe maar volgens hem was dat op verzoek van de betrokkenen zelf. Iets dat volgens DK door de raadsleden werd ontkend. De vraag of de griffier op eigen initiatief handelde of in opdracht is tot nu toe niet beantwoord. Wel is duidelijk dat de actie van De Wolff een misdrijf is dat zelfs bestraft kan worden met een gevangenisstraf.

Eerder wilde noch Oleana noch het Openbaar Ministerie antwoord geven op de vraag of er aangifte is gedaan tegen De Wolff. Maar na de expliciete vraag van Wout of hij ‘als hoeder van integer bestuur bereid was de geëigende maatregelen te nemen en een breed onafhankelijk onderzoek te gelasten aangaande de verdenking aan het adres van de griffier die onrechtmatig toegang heeft verkregen tot logfiles van de mailboxen van individuele medewerkers van het OLB en leden van de Eilandsraad’ moest Oleana wel openheid van zaken geven. ,,Als hoeder van integriteit heb ik na de berichten te hebben gelezen in de media aangifte gedaan bij de Rijksrecherche en ik ben in afwachting van een reactie van het Openbare Ministerie”, aldus Oleana.

Een andere vraag van Wout bleef onbeantwoord. ,,Bent u bereid te laten onderzoeken waarom de griffier op eigen initiatief een niet door de eilandsraad geautoriseerde reactie naar Tweede Kamerleden heeft gezonden”, zo wilde hij weten. Maar Oleana antwoordt dat het hem niet bekend is dat de griffier recentelijk een niet geautoriseerd document van de eilandsraad naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en dat hij graag een kopie van het document wil ontvangen. Uit de brief die voorafgaat aan de gestelde vragen is echter duidelijk op te maken dat de vraag gaat over het versturen van een gewijzigde afsprakenlijst van de WolBES-conferentie. ,,Terwijl de eilandsraad zich in de vergadering van 9 april nog moest buigen over een reactie, is door de griffier een niet door de eilandsraad geautoriseerde reactie naar Tweede Kamerleden gezonden met veranderingen en doorhalingen”, zo laat Wout weten. Zowel de Tweede Kamer als staatssecretaris Alexandra van Huffelen (BZK) reageerden destijds geïrriteerd op de lijst.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.