Al het nieuws

‘Schors griffier en benadruk het belang van persvrijheid’

Van onze correspondent
Kralendijk - De fractie van Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) distantieert zich bij monde van fractieleider Humprey (Junny) Wout van het persbericht dat zondagavond op de website van de eilandsraad is gezet.

F16 RookgordijnHij noemt het een politiek rookgordijn dat het zicht ontneemt op een interim griffier Arjan de Wolff ‘die met zijn eigengereid handelen keer op keer het gezag van de eilandsraad ondermijnt’. Wout vraagt in een brief aan gezaghebber Nolly Olena om De Wolff hangende het aangekondigde onderzoek te schorsen.

In het persbericht van de eilandsraad wordt fel van leer getrokken tegen de lokale pers. Omdat het idee heerst dat de informatie die in de media naar voren wordt gebracht bij bronnen vandaan komt die dicht bij of in het eilandbestuur zitten, wordt er een onderzoek aangekondigd om de ‘klokkenluider’ te ontmaskeren. Wout benoemt dat het persbericht tegen de geldende procedurele regels in en zonder autorisatie van de eilandsraad, op de website van diezelfde eilandsraad is gepubliceerd. ,,Ook inhoudelijk is het persbericht van een voor het openbaar bestuur ongekende ongepastheid: het is speculatief, intimiderend (naar medewerkers van het OLB) en grievend voor alle lokale media”, aldus Wout.

De MPB zegt de zorgen over het (vermeend) schenden van de vertrouwelijkheid van correspondentie binnen het OLB te delen, ‘maar dat doen ze al veel langer’. ,,In de afgelopen jaren is het vaker voorgekomen dat zelfs financiële gegevens van individuele medewerkers van het OLB op straat zijn komen te liggen, hetgeen voor een (meerderheid in de) eilandsraad nooit reden is geweest voor ongerustheid, laat staan onderzoek. Zoals ook wel meer recent handelen in strijd met de ambtseed is genegeerd. De conclusie dringt zich op dat de verontwaardiging bij een deel van de eilandsraad nogal selectief is.”

Wout laat er in zijn schrijven aan gezaghebber Nolly Oleana geen misverstand over bestaan dat ook de MPB vindt dat er alle reden is voor onderzoek, maar niet politiek gestuurd en al helemaal niet politiek gekleurd. ,,Daarvoor is de situatie te ernstig. Om die reden dringen wij aan op onafhankelijk onderzoek door een extern gespecialiseerd bureau dat zich niet beperkt tot de ééndimensionele vraag wie (mogelijk) heeft gelekt, maar ook verklaart waarom functionarissen binnen het OLB het kennelijk niet aandurven gesignaleerde misstanden intern te melden.”

Dat de onafhankelijkheid van het onderzoek een absolute noodzaak is voor een eerlijk en transparant verloop, wordt volgens Wout onderstreept door het zwijgen van de fracties over het versturen van een gewijzigde afsprakenlijst van de WolBES-conferentie. ,,Terwijl de eilandsraad zich in de vergadering van 9 april nog moest buigen over een reactie, is door de griffier een niet door de eilandsraad geautoriseerde reactie naar Tweede Kamerleden gezonden. Bent u bereid te laten onderzoeken waarom de griffier dit op eigen initiatief heeft gedaan”, zo vraagt hij aan Oleana.

Bij veel incidenten die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan en schade hebben toegebracht aan de reputatie van de eilandsraad (het ten diepste beledigen van het zustereiland Saba en nu lokale journalisten), speelt de interim-griffier volgens Wout een prominente rol. ,,De hem eerder door de eilandsraad gegeven waarschuwing heeft, naar we moeten constateren, geen indruk gemaakt. Met de (niet te ontkennen) verdenking onrechtmatig toegang te hebben verkregen tot logfiles van de mailboxen van individuele medewerkers van het OLB en leden van de eilandsraad zijn wat ons betreft alle grenzen overschreden en is de maat nu wel echt vol.”

De MPB-fractie zegt zich niet aan de indruk te kunnen onttrekken dat het persbericht van 8 april bedoeld is om een politiek ingegeven rookgordijn op te werpen dat het zicht ontneemt op een interim griffier. ,,Als de eilandsraad niet zelf het vermogen heeft hiertegen op te treden, is het wat ons betreft aan u als waarnemend gezaghebber om de geëigende maatregelen te nemen en een breed onafhankelijk onderzoek te gelasten en hangende dat onderzoek de interim griffier te schorsen.” Daarnaast dringt Wout erop aan dat Oleana zich in een openbare verklaring tot de media richt en het belang van persvrijheid voor het goed functioneren van de democratische rechtsorde op Bonaire benadrukt.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.