Al het nieuws

Ministerie maakt geen punt van één botika voor 25.000 inwoners

Van onze correspondent
Kralendijk - Apotheek Sabana sluit op 1 mei haar deuren en Botika di Servisio (BDS) wacht nu al een jaar op groen licht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om een nieuwe apotheek te openen. Mede hierdoor is er binnenkort nog slechts één botika in Kralendijk plus een uitgiftepunt in Rincon voor de bijna 2.000 mensen die daar wonen. Het ministerie vindt dit, zo blijkt uit antwoorden op vragen van het Antilliaans Dagblad, geen enkel probleem.

F15 BONOP Naar behorenSlechts één apotheek en een uitgiftepunt is weinig voor een bevolking van 25.000 mensen En daar moeten de vele toeristen die gebruik maken van de medicijnverstrekking nog bij worden geteld. Ter vergelijking: een apotheek in Nederland heeft gemiddeld iets minder dan 8.500 patiënten. Wanneer over een of twee jaar de nieuwe botika in Antriol klaar is zijn er nog steeds 12.500 mensen per vestiging. Maar VWS laat bij monde van Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) weten dat het wat hun betreft wel meevalt. In antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad wordt gesteld dat ‘de geneesmiddelenvoorziening op Bonaire momenteel met drie apotheken naar behoren functioneert’. VWS/ZJCN zegt kennis te hebben genomen van het besluit van Botika Sabana om haar deuren te sluiten maar geeft feitelijk dus geen antwoord op de vraag of één apotheek voor heel Bonaire, minus 2.000 mensen in Rincon, in hun optiek genoeg is.

Voor botika Sabana is het financieel niet langer haalbaar, zeker niet nu alle artsen op Bonaire sinds november vorig jaar de recepten direct naar de botika van Fundashon Mariadal (FM) sturen. Waarom is het systeem van het meteen doorsturen van recepten door de huisarts niet ook op Sabana van toepassing? Volgens VWS is het een kwestie van eigen schuld. ,, Sabana is vanaf het begin bij dit project betrokken geweest en ze was ook lid van de projectgroep. Zij heeft om haar moverende redenen nog geen gebruik gemaakt van het systeem”, aldus ZJCN/VWS. Op de vraag of er geen sprake was en is van oneerlijke concurrentie omdat de recepten alleen maar naar FM worden gestuurd antwoordt het ministerie slechts ‘dat zij die mening niet zijn toegedaan’.

Het ministerie schatte in 2012 al in dat het niet waarschijnlijk was dat apothekers nog veel langer zelfstandig konden voortbestaan. Zij zette mede daarom in op het opgaan van de verschillende apotheken in één (semi-publieke) stichting. Al vanaf 2012 is het de wens van het ministerie, zo blijkt uit een rapport uit dat jaar, om de marktwerking uit de medicijnverstrekking te halen. Lees: alles bij FM onder te brengen. Hierdoor ontstaat in feite een monopolie voor FM. VWS antwoord op een vraag van het Antilliaans dagblad hierover dat ze ‘op een pragmatische wijze probeert de geneesmiddelenvoorziening op Bonaire te verbeteren’.

De apotheek van BDS bij Bon Bida wacht al ruim een jaar op het antwoord van de minister van VWS die de aanvraag van een apotheekvergunning moet goedkeuren. Wel is er in afwachting van het antwoord op de aanvraag reeds een vestigingsvergunning en ontheffing voor de apotheker aangevraagd en ontvangen. Volgens Bram Niessink van BDS zou de botika ‘een mooie aanvulling zijn om de geneesmiddelenvoorziening een duw in de juiste richting te geven, waarbij de patiënt centraal staat’. Ook is er volgens hem de intentie om op allerlei fronten samen te werken met FM. Op de vraag hoe het komt dat er nog steeds geen goedkeuring is van de minister van VWS blijft het ministerie het antwoord schuldig. Opnieuw komt er geen direct antwoord op de vraag. ,,Deze procedure loopt nog”, aldus het ministerie. Maar dat was, na een jaar wachten, wel duidelijk. Niet duidelijk is waarom dit zo lang moet duren.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.