Al het nieuws

Selibon loopt jaren achter met aanleveren jaarrekening

Van onze correspondent
Kralendijk - Niet Bonaire Holding Maatschappij (BHM) is verantwoordelijk voor het opstellen en indienen van de jaarrekening van Selibon NV. Het is directeur Rudsel Leito die hiermee belast is en er verantwoordelijk voor is. Met deze woorden reageert ceo Adely Susana-Jansen gisteren namens BHM op wat Leito beweert in een artikel in de Boneriano van 30 november.

F20BON leito verantwoordelijk,,Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van uitspraken die gedaan zijn door Selibon-directeur Rudsel Leito, die stelt dat niet hij, maar BHM verantwoordelijk is voor de jaarrekeningen van Selibon”, aldus Susana-Jansen. Ze noemt deze stelling pertinent onjuist en zegt dat Leito als statutair directeur de taak heeft om aan de financiële verplichtingen en verantwoordelijkheden te voldoen, ‘zoals opgenomen in de Statuten van Selibon én conform de beginselen van good governance’. ,,De directeur is statutair belast met de leiding van de onderneming, vertegenwoordigt de onderneming en dient jaarlijks zorg te dragen voor de jaarcijfers en een jaarverslag van het uitgevoerde beleid van het afgelopen jaar, die na accountantscontrole met een accountantsverklaring aan de aandeelhouder (BHM) overlegd worden.” Vervolgens moet BHM deze na ontvangst met een accountantsverklaring in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedkeuren, na het verkrijgen van stemrecht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB). Sinds haar aantreden in 2021 trof ze bij Selibon een achterstand aan van maar liefst 7 jaar. De laatste jaarrekening was volgens Susana-Jansen van 2015.

Zelf zegt ze veelvuldig gesprekken met Leito te hebben gevoerd over deze opgelopen achterstanden en ze heeft hem naar eigen zeggen gewezen op de gevolgen daarvan voor het bedrijf en het personeel. ,,Immers, zonder een duidelijk financieel plaatje is het onmogelijk om het bedrijf op een verantwoordelijke wijze aan te sturen.” Tot op heden is het Leito niet gelukt om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Zo loopt het vuilverwerkingsbedrijf nu nog 3 jaar achter. ,,De opgelopen achterstand is onder andere te wijten aan het door de directie uitgevoerde beleid over de afgelopen jaren, waarvan de accountant aanvullende verklaring eiste om de jaarrekeningen af te kunnen ronden.”
Susana-Jansen benadrukt dat BHM zich inspant om van elke dochteronderneming gecontroleerde jaarcijfers aan het OLB te kunnen presenteren, maar benadrukt hierbij steeds afhankelijk te zijn van de informatie die wordt verschaft.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.