Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De laatste tijd wordt er door windsurfers op Sorobon veel gepraat over het voortbestaan van het wingfoilen en windfoilen op Sorobon. Het verhaal doet de ronde dat de Stichting Natuurparken Bonaire (Stinapa) deze sport wil verbieden omdat het gevaarlijk zou zijn voor zeeschildpadden.

BONfoilenKlopt dit verhaal? Het Antilliaans Dagblad sprak met Judith Raming, manager van Stinapa. Er wordt wel eens een schildpad aangevaren door foilers en door surfers die op een gewone surfplank staan maar dat gebeurt ‘echt zelden’, zo hoort het Antilliaans Dagblad tijdens gesprekken.
Er is overigens een verschil tussen wingfoilen en windfoilen. In het eerste geval wordt gebruikgemaakt van een soort vleugel boven het hoofd, in het tweede geval van een gewoon surfzeil. Er doet een foto de ronde van een schildpad die een ontmoeting met een foil niet heeft overleefd. Maar waar is deze foto genomen, hoe vaak gebeurt dit en wat voor maatregelen zijn er eventueel mogelijk om het risico zo veel mogelijk te beperken? Raming kan hier geen duidelijk antwoord op geven. Ten eerste omdat er geen exacte getallen bekend zijn en ten tweede omdat niet Stinapa maar de lokale overheid de regels voor het Marine Park en Lac Bay/Sorobon vaststelt. Stinapa is slecht de instantie die de regels moet handhaven. ,,Er zijn wel al snelheidsbeperkingen. Zo mag er op Lac buiten de geul maximaal 2 mijl per uur worden gevaren en in de geul 4 mijl”, aldus Raming.
Maar dit geldt alleen voor motorboten, zo blijkt uit het Eilandsbesluit Onderwaterpark Bonaire 2014. Nergens wordt in dit besluit iets gezegd over zeilers of surfers, behalve over kitesurfers. De reden dat die uit Lac verbannen zijn heeft te maken met het feit dat ze gebruikmaken van een vlieger en die zijn verboden in dat gebied.
Waar gaat de commotie dan om? Stinapa heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd met stakeholders, dit zijn ondernemers die commercieel gebruik maken van het Marine Park en Lac. Tijdens deze bijeenkomsten is ook gesproken over het foilen en de gevaren hiervan voor de schildpadden, zo hoort het Antilliaans Dagblad van betrokkenen. Zij maakten uit de woorden van Stinapa op dat het foilen binnen afzienbare tijd verboden gaat worden. ,,Dat is niet aan ons om te beslissen maar ik vind wel dat de overheid en de branche een keer om tafel moeten gaan zitten om goede afspraken te maken. Afspraken waarbij zowel rekening wordt gehouden met de foilers als met de natuur”, zo laat Raming weten. Volgens haar is er nog een probleem. ,,Lang niet alle ondernemers, zowel op Sorobon als op de rest van het eiland, beschikken over de benodigde natuurvergunning en ze mogen dus eigenlijk hun bedrijf in het Marine Park niet uitoefenen.” Ze legt de schuld hiervan niet uitsluitend bij de ondernemers maar ook bij de overheid die te lang zou wachten met het uitgeven van een natuurvergunning. Verantwoordelijk gedeputeerde Jolinda Craane heeft nog niet geantwoord op de vraag van deze krant hoe de overheid in deze kwestie staat.

Rol van de overheid
De overheid van Bonaire stelt de regels voor het gebruik van het Marine Park en LacBay/Sorobon. Zij doet dit door middel van een eilandsbesluit dat door een meerderheid van eilandsraad wordt aangenomen.
In 2014 is het Eilandsbesluit Onderwaterpark Bonaire aangenomen met daarin de regels waaraan gebruikers en ondernemers die commercieel gebruikmaken van dit gebied zich moeten houden. Het Marine Park begint volgens de regelgeving bij de waterlijn en loopt tot de dieptelijn van 60 meter. Maar dat is moeilijk vast te stellen en overal anders. Daarom wordt uitgegaan van een afstand van 75 meter vanaf de waterlijn (het strand). Daarbinnen gelden de vastgestelde regels, daarbuiten niet. Voor Lac Bay/Sorobon zijn aparte regels. De overheid heeft in 2014 vastgesteld dat er voor motorboten een snelheidsbeperking geldt op Lac van 2 mijl per uur buiten de geul en 4 mijl per uur binnen de geul. Voor de rest van het Marine Park wordt niets vermeld over een snelheidsbeperking maar volgens Stinapa is deze 10 kilometer per uur. Over surfen of foilen wordt met geen woord gerept in het besluit. Wel is vastgelegd dat de ondernemers een natuurvergunning nodig hebben om hun bedrijf te kunnen uitoefenen.
Het genoemde eilandsbesluit liep tot en met 31 december 2022. In november 2022 heeft de eilandsraad een aantal wijzigingen goedgekeurd die gingen over de vergoedingen die betaald moet worden voor gebruik van het park. Het bestaande eilandsbesluit met daarin de wijzigingen is vanaf 1 januari van dit jaar van kracht. De overheid is ook verantwoordelijk voor het afgeven van de vereiste natuurvergunning. Volgens Stinapa zijn er rond de 250 bedrijven die in en rond het Marine Park werken maar hoeveel er precies een natuurvergunning hebben kan volgens de organisatie niet worden gezegd. Behalve dat het een aanzienlijk deel is.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.