Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Activiteiten van bedrijven kunnen gevolgen hebben voor het milieu. Daarom is op Bonaire een milieuonderzoek gestart dat de maatregelen en milieuvoorzieningen in kaart brengt die bedrijven hebben getroffen om de kans op negatieve effecten van milieuverontreiniging te verminderen of weg te nemen.

BONmilieuonderzoekDe milieu-inspecteurs van omgevingsdiensten Nederland en van de Directie Toezicht en Handhaving (T&H) starten morgen met het onderzoek dat een actualisatie is van eerdere onderzoeken die hebben plaatsgevonden. Bedrijven produceren afval, afvalwater, maken geluid of het werken met stoffen die schadelijk zijn voor de omgeving. Om deze effecten te verminderen, zijn milieuregels nodig. Deze milieuregels staan in het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES (IAB BES) dat naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treedt. In de regelgeving gaat het bijvoorbeeld over een nette en opgeruimde bedrijfsvoering (good housekeeping), een septic tank voor afvalwater als er geen rioleringsaansluiting is, een lekbak om schadelijke vloeistoffen te kunnen opvangen en het hebben van een vetafscheider in keukens om de riolering en de afvalwaterzuivering te beschermen tegen vetafzettingen.
Het milieuonderzoek brengt in kaart welke voorzieningen en maatregelen bedrijven al hebben getroffen. Hiermee kan beter in beeld worden gebracht welke investeringen nog gedaan moeten worden om aan de regels van het IAB BES te kunnen voldoen. Het onderzoek zal in totaal ongeveer acht weken in beslag nemen.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.