Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Een groep bewoners van Bonaire en Greenpeace hebben gesproken met vertegenwoordigers van de Nederlandse regering over de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire. Het gesprek werd gehouden naar aanleiding van de sommatiebrief die in mei naar de Nederlandse regering was gestuurd.

F18 BON kabinet erkent klimaarcrisisMet deze juridische brief eisen de inwoners en Greenpeace, bijgestaan door hun advocaten, dat de regering meer doet om klimaatverandering tegen te gaan en Bonaire te beschermen tegen de nu al voelbare gevolgen. In het gesprek reageerden demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en een topambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), namens de regering. Zij onderschrijven volgens Greenpeace de urgentie van het probleem van de klimaatcrisis.

De eisers van Bonaire trapten het gesprek af en vertelden waarom ze deze klimaatzaak startten. Kunstenaar Jackie Bernabela vertelde over de hitte die steeds extremer wordt: ‘een airco is geen luxe, maar noodzaak geworden’. De extreme hitte raakt ook boer Onnie Emerenciana: ‘ik merk dat mijn zaden niet meer ontkiemen door de hitte’. Naast de gevolgen van de klimaatcrisis die Bonaire nu al raakt, benadrukten de eisers ook dat het Caribische deel van Nederland wordt ‘achtergelaten en ongelijk behandeld’ als het gaat om klimaat maar ook op andere onderwerpen.
Namens de regering reageerden Van Huffelen en Harbers op de sommatiebrief. Ze erkenden de achterstand en urgentie van het probleem van de klimaatcrisis op Bonaire. Ook gaven de bewindspersonen aan werk te willen maken van klimaatbeleid op Bonaire. Zo komt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) dit najaar met klimaatscenario’s voor Caribisch Nederland (CN) en wordt een zogenaamde klimaateffect-atlas gemaakt voor Bonaire. Deze atlas maakt wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering op een toegankelijke manier inzichtelijk. Verder komt er een klimaattafel naar aanleiding van het advies ‘het is nooit te laat’ en wil de regering dat er een adaptatieplan komt om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering.

Er werd ook ingegaan op wat de regering in Europees Nederland doet om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan. Afgelopen periode is er veel gebeurd, maar om dat te versnellen is het wachten op de aankomende verkiezingen en de VN-klimaattop in december, volgens de bewindspersonen. Het gesprek laat volgens Greenpeace zien dat de verantwoordelijke leiders in Den Haag aandacht hebben voor de impact van klimaatverandering op Bonaire. ,,Dat er stappen gezet worden, zoals onderzoek naar de gevolgen hiervan, is winst voor mensen op Bonaire en Greenpeace”, aldus de natuurbeschermingsorganisatie. De bewindspersonen nodigden de eisers uit voor een tweede gesprek. ,,Dat biedt hoop op een deeloplossing, hoewel we wel flink wat extra toezeggingen verwachten. Voor een plan om Bonaire te beschermen zijn onder meer duidelijke deadlines, serieuze inspraak en voldoende financiering nodig, volgens de eisers.”

Er is op alle fronten dringend actie nodig om Bonaire in de toekomst leefbaar te houden. Er wordt gesproken over het terugdringen van de uitstoot op Bonaire maar de grootste CO2-uitstoot vindt in het Europese deel van Nederland plaats. Het is volgens de groep Bonairianen en Greenpeace belangrijk dat deze voor 2040 helemaal teruggedrongen is. Maar op dit deel van de eisen ging de regering tijdens het gesprek nauwelijks in en de eisers noemen dit teleurstellend.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).