Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - De preventieve last onder dwangsom voor het aanleggen van een kunstmatig strand achter het Chogogo-resort op Bonaire was terecht.

BONChogogoEr was volgens de rechter sprake van een klaarblijkelijk dreigende overtreding en voor het aanleggen van het kunstmatig strand is een vergunning nodig en die had Chogogo ten tijde van de preventieve last niet. Maar de door het bestuurscollege (BC) van het Openbaar Lichaam Bonaire vastgestelde dwangsom van 1.200.000 dollar staat volgens rechter Lanshage niet in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het belang dat geschonden dreigde te worden.
In de uitspraak van 7 juli oordeelde het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba over het beroep van Chogogo Beach & Dive Resort Bonaire en Sunnyside Exploitatie bv(eisers) tegen de beslissing van het OLB (verweerder) om een preventieve last onder dwangsom in te vorderen. Ook is geoordeeld over het bezwaar dat de verweerders hiertegen hebben ingediend. Het OLB had Chogogo gelast om kort gezegd geen strand aan te leggen met het op het perceel gestorte zand onder verbeurte van een dwangsom van 1.200.000 dollar. Het gerecht stelt in zijn vonnis van 7 juli de dwangsom vast op 180.000 dollar. Bovendien had het OLB de preventieve last onder dwangsom vanaf 19 november 2021 moeten herroepen. Het beroep dat Chogogo had ingesteld wordt gegrond verklaard. Hoewel er nog meer bezwaar- en beroepszaken zijn over Chogogo oordeelde het gerecht in deze zaak enkel over de door verweerder opgelegde preventieve last onder dwangsom.

Dwangsom te hoog en in geen verhouding...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.