Al het nieuws

M21 maakt zich zorgen over onmacht eilandbestuur

Van onze correspondent
Kralendijk - Dat in het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de aanbeveling wordt gedaan om op korte termijn de uitvoering van het hele pakket van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij een omgevingsdienst in Nederland onder te brengen baart de fractie van Movementu 21 (M21) zorgen.

bonautonomDeze aanbeveling kan volgens hen leiden tot minder autonomie. Dit liet fractievoorzitter Daisy Coffie woensdag weten.
Het rapport van de ILT is inmiddels bijna een maand oud maar M21 zegt de tijd te hebben genomen om het uitgebreide document eerst goed te lezen, voordat ze met een eerste reactie kwam. Er is door het ILT een onderzoek gedaan, specifiek gericht op vergunningverlening, toezicht en handhaving voor wat betreft de uitvoering van deze taken met betrekking tot bouwen, milieu en natuur. Het uiteindelijke rapport bestaat uit bijna 70 pagina’s en wordt afgesloten met een conclusie en een aantal aanbevelingen. De conclusie dat het hele systeem van vergunningverleningen, toezicht houden op, en het handhaven van deze regels en wetten niet goed functioneert, is geen verrassing voor de M21-fractie. ,,In de afgelopen periode zijn er veel zaken in de publiciteit gekomen, waarbij overtreding van onze regels en wetten, illegaal bouwen, beschuldigingen van politieke bemoeienis met beleid, ambtenaren die hun eed zouden schenden en angstcultuur in het overheidsapparaat geconstateerd werden”, aldus Coffie.
In het persbericht wordt een aantal voorbeelden genoemd die misschien bij veel mensen alweer uit het geheugen zijn gewist. Zoals de rotonde aan de Kaya Amsterdam, de aanleg van een vijfde verdieping van een nieuw resort, de casus Chogogo met ernstige bedreigingen tegen ambtenaren, het rapport van de journalisten van ‘Follow the money’ die de rol van onze ex-gezaghebber negatief hebben belicht en mogelijke deelname van bestuurders bij twijfelachtige besluiten. ,,Waar we ons grote zorgen over maken, is het feit dat het rapport begint met een aanbeveling aan de Nederlandse regering om op korte termijn de uitvoer van het hele pakket van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij een omgevingsdienst in Nederland onder te brengen. Terwijl wij dus Nederland ervan willen overtuigen dat wij meer autonomie moeten krijgen met betrekking tot onze interne aangelegenheden, is er een ontwikkeling die juist de tegenovergestelde richting op gaat.”
Volgens Coffie is het aangetoond dat het huidige eilandbestuur, dat een voortzetting is van de coalitie UPB-MPB die sinds 2019 het bestuurscollege vormt, niet bij machte is om het eiland te besturen waardoor Bonaire langzaam maar zeker zijn zelfbestuur dreigt kwijt te raken. Ze zegt bang te zijn dat de Bonairianen door te veel bemoeienis van de Rijksoverheid hun authentieke Bonaire gaan verliezen. Deze ontwikkeling kan volgens haar niet voortgezet worden en M21 zegt steun te zoeken in de eilandsraad om de politiek op een heldere en krachtige manier te positioneren, met een beleidskader om de belangen van het eiland en zijn inwoners te beschermen en te verdedigen. ,,Wij moeten nú handelen en niet langer wachten.”


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.