Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - De motie waarin de Tweede Kamer de regering vraagt om het bestuur van Bonaire te ondersteunen in het handhavend optreden tegen het Chogogo Resort is gisteren aangenomen. Het is een ruime meerderheid van de Kamer een doorn in het oog dat het resort zich keer op keer niet houdt aan de vergunningsvoorwaarden die zijn gesteld en dat zowel het bestuurscollege (BC) als het ministerie van LNV niet handhavend lijken op te treden.
F14 BON ondersteuning chocogodossier
Vlak voordat het Chogogo Dive and Beach Resort op Bonaire in 2021 de deuren opende bleek dat er zonder de benodigde vergunningen een kunstmatig strand was aangelegd en dat de keermuur om dit zand uit zee te houden bovendien te laag was.

Op 19 januari 2022 is er alsnog een natuurvergunning afgegeven door het BC, op voorwaarde dat het resort de keermuur zou aanpassen om te voldoen aan de eisen in het Eilandsbesluit Onderwaterpark Bonaire. In maart 2022 heeft Stichting Natuurparken Bonaire (Stinapa) de directie Toezicht en Handhaving verzocht om de eilandelijke wetgeving te handhaven maar dat is niet gebeurd. In juli 2022 heeft Stinapa hiertegen bezwaar gemaakt, maar ook dat heeft niet geleid tot actie van het eilandsbestuur. Hierop heeft de stichting beroep ingesteld bij de Rechtbank te Bonaire en de rechter verzocht om alsnog te voorzien in de bestuurlijke handhaving door de lokale overheid. Deze zaak loopt nog. In de motie die gisteren is aangenomen wordt geconstateerd dat Chogogo zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt en de dwangsommen die zijn opgelegd niet betaalt. Volgens de Kamer is er hiermee sprake van legalisatie van onrechtmatige kustbebouwing. De regering wordt gevraagd om met het BC in gesprek te gaan op welke manier het Rijk kan ondersteunen om handhavend op te treden.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.

Top Tags afgelopen week

No Tags found.