Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Voormalig VVD-leider en milieuminister Ed Nijpels gaat de klimaattafel voor Bonaire opzetten. Nijpels is zeer verbonden met de klimaatakkoorden in Nederland als voorzitter van het Energieakkoord en Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Hij krijgt een half jaar de tijd om een voorstel te presenteren.

bonklimaattafelNijpels is benoemd door minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. Het bestuurscollege van Bonaire laat via gedeputeerde James Kroon weten blij te zijn met de benoeming. De klimaattafel moet plannen bedenken om de effecten van de klimaatverandering op Bonaire aan te pakken.
Tegelijkertijd ziet Jetten hierin een kans om breder te tonen hoe klimaatverandering aangepakt kan worden. ,,We mogen niet vergeten dat Caribisch Nederland al aan de frontlinie van klimaatverandering staat. Ik wil er in goede samenwerking met de heer Nijpels en het bestuurscollege van Bonaire voor zorgen dat we nu echt stappen gaan zetten om de eilanden in het Caribische deel van ons Koninkrijk te verduurzamen en weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met Nederlandse kennis en kunde kunnen we van Caribisch Nederland een voorbeeld maken voor kwetsbare eilandstaten van over de hele wereld.”
Kleine eilanden zoals Bonaire merken dikwijls als eerste de gevolgen van klimaatverandering, laat Jetten in een persbericht optekenen. Een centraal platform als de klimaattafel, waar alle relevante kennis en beleid gericht op adaptatie en mitigatie bijeen wordt gebracht, is belangrijk voor de beleidskeuzes van het BC.
Nijpels zal bekijken hoe en in welke vorm de klimaattafel Bonaire kan worden opgezet. Deze werkzaamheden worden samen met een lokale projectleider in gang gezet, met ondersteuning vanuit onder andere het openbaar lichaam en de Rijksoverheid. Het is de bedoeling dat er over een half jaar een voorstel ligt voor een organisatieplan en strategische agenda. Nijpels krijgt overigens ook de opdracht te kijken naar de mogelijkheden voor een klimaattafel op Saba en Sint Eustatius.

Vaag over compensatie
Vrijwel tegelijk met de bekendmaking dat Nijpels de klimaattafel gaat opzetten beantwoordde minister Jetten vragen over een compensatie voor klimaatschade in het Caribisch deel van het Koninkrijk van D66-Tweede Kamerlid Raoul Boucke. Hij stelde voor twee pilots te organiseren om definities te bepalen van wat schade en verlies zijn. Jetten (ook D66) blijft daar vaag over. Hij spreekt over samenwerking en de investeringen in verduurzaming van de energieproductie. Wel erkent hij het belang van ‘het concreet maken van de risico’s en gevolgen van klimaatverandering en het identificeren van adaptatiemaatregelen’. De klimaattafel zal zich daarmee bezighouden. En de minister noemt de klimaattop die in 2023 op Aruba wordt georganiseerd. ,,Het kabinet is voornemens om ook de VN en partnerlanden hierbij uit te nodigen.” Verder legt Jetten de nadruk op de ambitie om van de Caribische gemeenten een showcase te maken voor de verduurzaming van kleine eilanden. Over compensatie voor schade rept hij niet in zijn antwoord.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.