Al het nieuws

Van onze correspondent
Den Haag - Armoedebeleidminister Carola Schouten is er na haar werkbezoek aan Caribisch Nederland van overtuigd dat er werk aan de winkel is bij het bestrijden van armoede.

BESSchouten2Maar in haar brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van de armoedeproblematiek in Nederland blijft ze nogal vaag over concrete stappen die gezet worden op weg naar het ijkpunt voor een sociaal minimum. Wel belooft ze indexering van het ijkpunt.
De brief van 24 pagina’s gaat grotendeels over Europees Nederland. Op pagina 23 wijdt ze een paragraaf van drie alinea’s aan Caribisch Nederland. ,,Ook voor inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wil ik, net als voor inwoners van Europees Nederland, de bestaanszekerheid versterken”, luidt de eerste zin van deze paragraaf. Ze heeft de armoedeproblematiek tijdens haar bezoek zelf ervaren, schrijft ze, en die is ‘schrikbarend groot’.
Vervolgens herhaalt ze het adagium dat haar voorgangers al jarenlang prediken: ,,Het kabinet werkt deze periode toe naar het ijkpunt voor het sociaal minimum. Dit doen we samen met de openbare lichamen en sociale partners. Ik wil de nodige stappen aan de inkomenskant zetten om ervoor te zorgen dat het ijkpunt sociaal minimum in 2025 gerealiseerd kan zijn.”
De kosten voor levensonderhoud moeten omlaag. Door de omstandigheden gedwongen moet Schouten wel extra stappen zetten. De prijzen voor voedsel en energie lopen ook op de eilanden snel op. Dit wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Na het zomerreces zal het indexcijfer worden vastgesteld.
Verder noemt Schouten de verhoging van de onderstand en de kinderbijslag per 1 juli en de tegemoetkoming voor de gestegen energielasten als maatregelen om de gestegen kosten te compenseren. En de minister ziet dat kinderopvang betaalbaarder is geworden met het programma BES(t) 4 kids.
In 2025 komt er een nieuw ijkpunt sociaal minimum. Dan wordt bekeken of er al iets is bereikt in de balans tussen de inkomens en de kosten voor levensonderhoud. Tot slot noemt Schouten de rijke schooldag, ‘het verrijken van school en omgeving’, als actiepunt voor Caribisch Nederland.


Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).