Al het nieuws

Brieven Stichting Monumentenzorg jaren onbeantwoord

Van onze correspondent
Kralendijk - Fractie Coffie maakt zich zorgen over hoe het eilandbestuur van Bonaire omgaat met de Sichting Monumentenzorg Bonaire (SMB). Brieven van de stichting blijven al drie jaar onbeantwoord en fondsen voor het onderhoud van monumenten kunnen niet gebruikt worden. Dit laat Desiree Coffie gisteren weten in een persbericht.

F13 BON monumentenVolgens Coffie zijn er tussen december 2019 en november 2021 vijf brieven naar het eilandbestuur verzonden, zonder daar antwoord op te krijgen. Omdat de stichting geen enkele reactie heeft ontvangen, hebben ze onlangs besloten om kopieën naar de leden van de eilandsraad te sturen. De brieven gaan over twee onderwerpen, financiering van de restauratie van monumenten en de positie van de Stichting Monumentenzorg Bonaire. ,,Hoe vreemd het ook mag lijken, SMB heeft geen enkele reactie op deze brieven ontvangen”, aldus Coffie. ,,In deze brieven komen de voorbereidingswerkzaamheden die de stichting verricht aan de orde, zonder dat de stichting daar de nodige reactie en/of steun voor krijgt van de zijde van het eilandbestuur. Het is niet te geloven hoe het eilandbestuur omgaat met onze monumenten. Als zelfs de organisatie die door het eilandbestuur is aangesteld om leiding te geven aan de werkzaamheden de nodige steun niet krijgt, hoe zit dat dan met de monumenten zelf?” Tot nu toe heeft SMB een bijdrage geleverd aan het creëren van wetten ten behoeve van monumentenzorg, in het leven roepen van een monumentenraad en het creëren van de Stichting Monumentenfonds. Ook is de stichting actief geweest bij het organiseren van activiteiten in het kader van Monumentendag Bonaire, is er gevraagd of ongevraagd advies uitgebracht aan het bestuurscollege (BC) in het kader van restauratie en beheer van de monumenten en is er een Monumentenplan voor 2021 tot 2024 opgesteld.

Het lijkt er volgens Coffie op dat SMB haar deel bijdraagt, maar dat het eilandbestuur niet eens reageert op haar verzoeken. ,,Wat nog meer te betreuren valt, is dat er via het Nationaal Restauratiefonds toegang is tot fondsen voor wat betreft onderhoud van monumenten, maar dat ze zonder medewerking van het eilandbestuur niet beschikbaar komen.” Volgens haar zijn de gevolgen groot en ze noemt als voorbeeld de Passangrahan waar de tastbare gevolgen van deze situatie zichtbaar zijn. ,,De Passangrahan die het centrum van ons bestuur vormt en een van de meest majestueuze monumenten van ons eiland is, wordt door het eilandbestuur behandeld met een totaal gebrek aan belangstelling. Het gebouw verkeerde al in staat van verval en dit is na de laatste regenval nog erger geworden.”

Maar de Passangrahan dient volgens Coffie slechts als voorbeeld. ,,Het grootste probleem is de manier waarop het eilandbestuur omgaat met SMB, die leiding kan geven en doen wat noodzakelijk is opdat de monumenten de aandacht kunnen krijgen waar ze recht op hebben.” Ze roept het eilandbestuur dan ook op om in de eilandsraad uit te leggen hoe het zit.


Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.