Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Caribisch Nederland (CN) moet, als het aan minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten ligt, een showcase voor verduurzaming worden.

BESenergieOp verzoek van de Tweede Kamer heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan TNO gevraagd een route uit te stippelen om de energievoorziening in de bijzondere gemeenten klimaatneutraal te maken. Dit is te lezen in de zomereditie van Bon Bini Bonaire, het magazine dat wordt uitgegeven door het kabinet van de gezaghebber..
,,Het gaat daarbij om verduurzaming van de elektriciteitsproductie, duurzame vormen van koeling van gebouwen, een veilige drinkwatervoorziening en meer zelfstandige voedselproductie. Een goede aanpak van deze vraagstukken is niet alleen in het belang van het klimaat, maar biedt ook kansen om de leefbaarheid te vergroten, de kosten van nutsvoorzieningen te verlagen en de economieën te vergroenen”, aldus de bewindsman. ,,Ik ga de komende maanden met mijn collega’s in het kabinet en de eilandbesturen uitwerken hoe we de verduurzaming van energie in CN gaan ondersteunen.” Jetten wil al op korte termijn forse stappen zetten. Dat kan ook, want op zijn ministerie ligt een plan van het Water- en Energiebedrijf Bonaire om het aandeel duurzame elektriciteit van nu 25 procent naar tegen de 80 procent te verhogen. Dit zogenoemde hybride plan heeft TNO op verzoek van het ministerie gevalideerd. ,,In de eerste fase wordt een zonneweide gebouwd en in de tweede fase worden windturbines geplaatst in combinatie met batterijopslag en vermogenselektronica”, aldus Jetten. Het WEB-plan heeft volgens hem een gunstig effect op de tarieven. ,,Verduurzamingsstappen kenmerken zich in tegenstelling tot de fossiele elektriciteitsproductie door hoge investeringskosten en lage operationele kosten. Omdat er minder brandstof nodig is, nemen de productiekosten af. Deze besparing hangt af van de (wereld)olieprijs. Verduurzaming draagt zodoende ook bij aan de ambitie van het kabinet om de levensstandaard te verbeteren en de hoge kosten van levensonderhoud te verlagen voor de inwoners van CN.”
‘Klimaatdrammer’ Jetten wil de komende maanden met alle betrokkenen, waaronder het eilandbestuur en de directie van WEB, een transitieplan opstellen. ,,Als alle partijen over de vormgeving een akkoord bereiken, kan nog in 2022 de zonneweide aangelegd worden. De tweede fase van windturbines kan in 2024 operationeel zijn”, voorspelt de minister. TNO heeft ook onderzocht of op Bonaire nu al honderd procent duurzame elektriciteit haalbaar is. Wordt alleen gebruikgemaakt van zon en wind, dan heeft de benodigde batterijopslag een negatief effect op de productiekosten. Dat geldt ook voor de inzet van biodiesel. Deze opties vallen dan ook af aangezien de energielasten voor de gebruikers al hoog zijn. ,,Op Bonaire kan er ook gekozen worden voor Ocean Thermal Energy Conversion (Otec), het benutten van het temperatuurverschil tussen diep oceaanwater en warm water aan het oppervlak van de zee om elektriciteit op te wekken. Op basis van de huidige inschattingen zijn de kosten hoger dan een systeem met alleen met zon- en windenergie en batterijen. Waterstof is pas voor na 2030 een optie. De economische en technische haalbaarheid op zo’n kleine schaal is bovendien onzeker”, aldus TNO. Ook na 2030 zal de elektriciteitsvraag op Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijven toenemen, dus er moet elke paar jaar geïnvesteerd worden in nieuwe opwekcapaciteit. Periodiek onderzoek naar de beste mogelijkheden op basis van de dan geldende omstandigheden zal nodig blijven.