Al het nieuws

Van onze correspondent
Kralendijk - Het traject om geleidelijk over te stappen naar een (bijna) volledige duurzame energieproductie bevindt zich in de eindfase. Dit heeft minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verklaard tijdens een overleg met het bestuurscollege van Bonaire in Nederland.

BONenergieHet voornaamste agendapunt tijdens dit gesprek was de subsidieaanvraag die Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) twee jaar geleden heeft ingediend om geleidelijk over te stappen naar duurzame energieproductie. Dit maakte het bestuurscollege (BC) gisteren bekend.
In het kader van een duurzamere energieproductie is de mogelijkheid besproken om de sociale huurwoningen van zonnepanelen te voorzien, waarbij ook aandacht is gevraagd voor het kwijtschelden of verlagen van de invoerrechten van de zonnepanelen en onderdelen ervan. Verder is er gesproken over de mogelijkheden voor elektrisch openbaar vervoer op Bonaire. Het BC heeft tijdens het overleg met de minister enkele zorgenpunten aangekaart over de samenwerking met het ministerie. ,,Zo wil het Openbaar Lichaam Bonaire eerder over acties en projecten die Nederland uitvoert op het eiland geïnformeerd worden. Soms worden er projecten uitgevoerd waar het eilandsbestuur helemaal niet over is geïnformeerd en waar in sommige gevallen geen noodzakelijke behoefte aan is”, aldus het BC. ,,Daarnaast dient er actiever te worden gekeken naar de mogelijkheden voor subsidies en financiering voor de lokale ondernemers op het eiland.” Er zijn subsidies en regelingen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beschikbaar voor ondernemers op Bonaire, maar die blijken in de uitvoering niet te werken op het eiland. Het BC dringt erop aan om naar de resultaten te kijken en de uitvoering aan te passen op een manier waardoor er door de lokale ondernemers echt gebruik van kan worden gemaakt.